Presentation av styrelseledamöter

Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför OEM International AB:s årsstämma den 19 april, 2017

Petter Stillström: 
Petter Stillström är född 1972 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Han är VD och storägare i AB Traction. Styrelseledamot sedan 2010. Petter Stillström är ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i AB Traction samt ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär.
Antal aktier: 0.

Ulf Barkman: 
Ulf Barkman är född 1957 och är civilekonom. Han är styrelseledamot sedan 1997 och ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

Hans Franzén: 
Hans Franzén är född 1940 och är ingenjör. Han var styrelseordförande 1992 – 2006 och har varit styrelseledamot sedan 1974. Hans Franzén är ledamot i ersättningsutskottet. Koncernchef t.o.m. 31 dec 2001. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB och Cendio AB. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.
Antal aktier: 707 376 OEM-A, 585 990 OEM-B.

Ingrid Nordlund:
Ingrid Nordlund är född 1968 och är civilekonom. Hon är VD och koncernchef för NGS Group AB och föreslagen som ny styrelseledamot fr.o.m. 2017 i OEM International AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HomeMaid AB.
Antal aktier: 0.

Jörgen Rosengren:
Jörgen Rosengren är född 1967 och är civilingenjör. Han är VD i Bufab AB och föreslagen som ny styrelseledamot fr.o.m. 2017 i OEM International AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0.

Anna Stålenbring: 
Anna Stålenbring är född 1961 och är civilekonom. Hon bedriver rådgivningsverksamhet i A Advisory AB och föreslagen som ny styrelseledamot fr.o.m. 2017 i OEM International AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Troax AB och FM Mattsson Mora Group AB.
Antal aktier: 0.

Åsa Söderström Jerring: 
Åsa Söderström Jerring är född 1957 och är civilekonom. Hon är styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Delete OY och Scanmast AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, ELU Konsult AB, Nordic Room Improvement AB och Balco AB. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.

___________________________________

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per den 28 februari 2017.