Brett produktsortiment inom sex produktområden

OEMs breda produkterbjudande kombineras med djup produkt- och applikationskunskap där kunderna får tillgång till högkvalitativa produkter och bästa möjliga stöd i produktvalet för varje specifik applikation. Produktsortiment kommer från ledande leverantörer, huvudsakligen i Europa, USA och Asien, och grupperas inom sex övergripande produktområden.

OEMs erbjudande utgörs av såväl standardprodukter och system som av kundanpassade lösningar, vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, leverantören och OEM.

Sortimentsutveckling

Att bredda och förstärka sortiment görs primärt på tre sätt och är ett ständigt pågående arbete:

  • Sortimentsutvecklingen sker i samarbete med befintliga leverantörer. Detta sker både genom att bredda samarbetet till en större del av leverantörens sortiment och genom att samarbeta runt nyutveckling av produkter.
  • Sortimentet förstärks succesivt genom att OEM startar samarbete med nya leverantörer av produkter som kompletterar befintligt sortimentet.
  • Förvärv skapar tillgång till nya sortiment eller produkter om kompletterar befintligt sortiment.

Marknadsanpassningar

OEMs erbjudande skiljer sig åt mellan de olika geografiska marknaderna. Det är en naturlig följd av att OEM varit etablerat olika länge på olika marknader samt att förutsättningarna på respektive marknad är olika. Det är varje lokal verksamhets uppgift att anpassa erbjudandet utifrån den lokala efterfrågan och vilka everantörer som är tillgängliga för samarbete på respektive marknad.