Brett produktsortiment från ledande leverantörer

OEM erbjuder ett brett produktsortiment från ledande leverantörer inom sex övergripande produktområden. Produkterbjudandet kombineras med djup produkt- och applikationskunskap vilket sammantaget skapar ett attraktivt erbjudande där kunderna får tillgång till högkvalitativa produkter och bästa möjliga stöd i produktvalet för varje specifik applikation. 

Standardprodukter och kundanpassade lösningar

OEMs erbjudande utgörs av såväl standardprodukter och system som av kundanpassade lösningar, vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, OEM och leverantören. Leverantörerna kommer huvudsakligen från Europa, USA och Asien.

Sortimentsutveckling

Att bredda och förstärka sortiment görs primärt på tre sätt och är ett ständigt pågående arbete:
  • Sortimentsutvecklingen sker i samarbete med befintliga leverantörer, både genom att bredda samarbetet till en större del av deras sortiment och genom att samarbeta runt produktutveckling.
  • Sortimentet förstärks också genom att OEM startar samarbete med nya leverantörer av produkter som kompletterar befintligt sortiment. 
  • Förvärv kan ge tillgång till helt nya sortiment eller produkter som kompletterar befintligt sortiment.

Marknadsanpassningar

OEMs erbjudande skiljer sig åt mellan de olika geografiska marknaderna. Det är en naturlig följd av att OEM varit etablerat olika länge på olika marknader samt att förutsättningarna på respektive marknad är olika. Det är också varje lokal verksamhets uppgift att anpassa erbjudandet utifrån den lokala efterfrågan och vilka leverantörer som är tillgängliga för samarbete på respektive marknad.