Pressreleaser

oeminternational

Årsstämma i OEM International AB (publ) 18 april 2023

tisdag, 18 april, 2023

Vid årsstämman i OEM International AB (publ) och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

oeminternational

Aktieägarna i OEM International AB, org. nr 556184-6691 kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

fredag, 17 mars, 2023

Tisdagen den 18 april 2023 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås

oeminternational

OEM International höjer målet för EBITA-marginalen

måndag, 20 februari, 2023

Styrelsen i OEM International AB har beslutat att höja det finansiella målet för EBITA-marginalen för koncernen till minst 12 procent (tidigare 10 procent) per år över en konjunkturcykel.

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2023

fredag, 7 oktober, 2022

oeminternational

Rättelse, Delårsrapport andra kvartalet 2022

onsdag, 13 juli, 2022

oeminternational

Aktierelaterat incitamentsprogram i OEM International AB (publ)

måndag, 13 juni, 2022

oeminternational

Förändrat antal aktier och röster i OEM International AB (publ)

tisdag, 31 maj, 2022

Efter beslut av årsstämman 26 april 2022 har OEM International AB (publ) under maj 2022 genomfört en aktiesplit 3:1 i kombination med ett automatiskt inlösenförfarande, varvid en av de nya aktierna har lösts in mot likvid. Förfarandet ökar det totala antalet aktier och röster i bolaget.

oeminternational

OEM meddelar justerad avstämningsdag för automatiskt inlösenförfarande

fredag, 27 maj, 2022

oeminternational

Rättelse: Årsstämma i OEM International AB (publ) 26 april 2022

onsdag, 4 maj, 2022

Efter Årsstämman i OEM International den 26 april publicerades ett pressmeddelande för redogörelse av vissa beslut på stämman, bland annat beslut om Automatiskt inlösenprogram. Här angavs felaktigt att beräknad avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är 1 juni 2022. Korrekt beräknad avstämningsdag, vilket också framgår av kallelse och handlingar inför stämman, är 27 maj 2022 och betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt, dvs. den 1 juni 2022.

oeminternational

Årsstämma i OEM International AB (publ) 26 april 2022

tisdag, 26 april, 2022

oeminternational

Aktieägarna i OEM International AB, org. nr 556184-6691 kallas härmed till Årsstämma

torsdag, 24 mars, 2022

Tisdagen den 26 april 2022 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås

oeminternational

OEM skänker 1 miljon kronor som stöd för krigets offer i Ukraina

fredag, 4 mars, 2022