Aktiekapitalets utveckling

ÅR Transaktion Förändring av aktiekapitalet, MSEK Totalt aktiekapital, MSEK Totalt antal aktier, st Kvotvärde per aktie SEK
Ingångsvärde 0,1 0,1 500 100
1981 Fondemission 0,3 0,4 4 000 100
1983 Split 0,4 40 000 10
1983 Fondemission 0,4 0,8 80 000 10
1983 Nyemission 0,8 1,6 160 000 10
1983 Nyemission 0,4 2 200 000 10
1986 Fondemission 4 6 600 000 10
1986 Nyemission genom konvertering 0,4 6,4 636 000 10
1994 Split - 6,4 1 272 000 5
1994 Fondemission 6,4 12,7 2 544 000 5
1996 Fondemission 12,7 25,4 5 088 000 5
1997 Nyemission genom apport 20,1 45,5 9 113 703 5
2001 Nedsättning -3,9 41,6 8 332 203 5
2003 Nedsättning -1 40,6 8 132 203 5
2004 Nedsättning -2 38,6 7 723 103 5
2007 Split - 38,6 30 892 412 1,25
2007 Inlösen -9,6 29 23 169 309 1,25
2007 Fondemission 9,6 38,6 23 169 309 1,67
2014 Split - 38,6 46 338 618 0,83
2014 Inlösen -19,3 19,3 23 169 309 0,83
2014 Fondemission 19,3 38,6 23 169 309 1,67
2021 Split  - 38.6 92 677 236 0,42
2021 Inlösen
-9,7 28,9 69 507 927
0,42

2021

Fondemission 9,7 38.6 69 507 927
0,56
2022 Split  - 38.6 208 523 781 0,19
2022 Inlösen
-12,9 25,7 139 015 854 0,19

2022

Fondemission 12,9 38.6 139 015 854
0,28