Integritetspolicy

Grundläggande principer

OEM International AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och vad är syftet med detta?

I samband med att du anmäler dig som prenumerant av våra pressreleaser och/eller delårsrapporter och årsredovisningar behöver vi samla in din e-postadress och/eller postadress. Om du anmäler dig till en av våra årsstämmor behöver vi samla in ditt namn, postadress, ditt personnummer och din e-postadress.

OEM International kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka dig pressmeddelande, delårsrapporter, årsredovisningar och/eller för att administrera ditt deltagande på årsstämma, i enlighet med dina önskemål och grundar insamlingen och behandlingen av uppgifterna på ditt samtycke eller intresseavvägning.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med OEM Internationals externa leverantörer (såsom IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra utskicken i enlighet med dina önskemål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Endast personer hos OEM International som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. OEM International har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

OEM International sparar dina personuppgifter till dess att du väljer att avregistrera dig som prenumerant av pressmeddelande och/eller delårsrapporter och/eller årsredovisningar eller till dess att uppgifterna inte längre behövs för att administrera årsstämman.

Dina rättigheter

OEM International AB, organisationsnummer 556184–6691, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Du har rätt att utan kostnad ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel:  +46 (0)75-242 40 00
Postadress: BOX 1009, 573 28 TRANÅS
E-postadress: [email protected]

Du kan också när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har även rätt att begära dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. OEM International AB använder cookie-filer för att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen och att göra webbplatsen enklare att använda. Vidare används cookies för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Detta för att vi ska förstå hur våra användare nyttjar webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig. Om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen.

Vi använder tre typer av cookies.

Sessionscookies som tas bort efter varje besök
Dessa används exempelvis till för att identifiera vilket språk du valt. De hjälper också till att minimera behovet av att överföra information över Internet. De lagras inte på din dator och de försvinner när du avslutar din webbläsarsession.

Permanenta cookies som finns kvar efter flera besök på våra webbplatser
Dessa gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser.

Tredjepartscookies som används av våra godkända affärspartners
Google Analytics – Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.