Årsredovisning

Kompletterande information avseende Årsredovisning 2019 för OEM International AB (publ)

Med anledning av rådande omvärldsklimat och osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av spridningen av SARS CoV 2, har styrelsen i OEM International beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om automatiskt inlösenförfarande.

De nya förutsättningar som ligger till grund för detta beslut har framkommit efter att årsredovisningen för 2019 färdigställts och skrivits under av styrelse. Revisionsberättelse har också lämnats på grundval av denna. Därför innehåller årsredovisningen information och förslag som avser tidigare kommunicerat inlösenförfarande.

Information och förslag som anknyter till tidigare förslag om inlösenförfarande finns i årsredovisningen på sidorna 3, 7, 31, 72, 83 samt 91.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsberättelse 2013

Årsredovisning 2013

Årsberättelse 2012

Årsredovisning 2012

Årsberättelse 2011

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005