Styrelse

Petter Stillström
Petter Stillstrom

Född 1972.
Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i AB Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i BE Group AB, Hifab Group AB och AB Traction inkl. koncernbolag.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 3 816 000 OEM-A (via AB Traction)

Ulf Barkman
Ulf Barkman

Född: 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
 
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 252 000 OEM-B

Mattias Franzén
Mattias Franzén

Född 1968.
Styrelseledamot sedan 2019.
Civilingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i I&B Medical AB.
Styrelseordförande i MAZE Holding i Tranås AB och Padel Tranås AB.
Styrelseledamot i Elektro Elco AB, OEM Finland OY och I&B Medical AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 546 996 OEM-B (inkl. närstående)

Richard Pantzar
Richard Pantzar

Född 1983.
Styrelseledamot sedan 2019.
Masterexamen i Business Administration (MBA).
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD och Styrelseledamot i Orvaus AB. Styrelseledamot i Vinterfors Invest AB. VD och styrelseledamot i Orvaus Nötvalen AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 9 763 920 OEM-A och 11 693 286 OEM-B (via Orvaus AB)

Jörgen Rosengren
Jörgen Rosengren

Född: 1967.
Styrelseledamot sedan 2017.
Civilingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Gränges.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 9 000 OEM-B

Per Svennberg
Per Svenberg

Född 1969.
Styrelseledamot sedan 2021.
Master i Business Administration (MBA).
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Personality Gym AB. Styrelseledamot i ISP Innovative Sports Products AB. Ägare och styrelseledamot i Dozer IT & kommunikation AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 580 000 OEM-B (inkl. närstående)

Åsa Söderström Winberg
Åsa Söderström Winberg

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB, Currentum Group AB och FIBO AS.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 11 000 OEM-B (inkl. närstående)