Senaste förvärv

Zoedale Ltd

I januari 2020 förvärvades verksamheten i Zoedale Ltd, som omsätter 37 MSEK per år. Företaget representerar bland annat tillverkarna ASCO, Valpes, Omal, Bernard Controls och Peter Paul som tillverkar ventiler och ställdon för olika process- och industriella applikationer.

Motiv till förvärv: Förvärvet breddar produktsortimentet och stärker erbjudandet till kunder på den brittiska marknaden.
Typ av förvärv: Verksamheten bedrivs i eget bolag.

Pumpverksamheten i Finisterra ASFinisterra

I december 2019 förvärvades pumpverksamheten i Finisterra AS i Norge som har en årlig omsättning på 12 MSEK. Verksamheten representerar flera ledande tillverkare av pumpar för kemi och industribruk.

Motiv till förvärv: Genom förvärvet av pumpverksamheten i Finisterra AS breddar OEM sitt produktprogram och stärker kunderbjudandet på norska marknaden.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats in i OEM Automatic AS.

Cabavo AB

I september 2019 förvärvades verksamheten i Cabavo AB som bedriver handel med elmotorer, servoställdon och styrelektronik för industribruk och har en årlig omsättning på 8 MSEK.

Motiv till förvärv: Cabavos sortiment kompletterar oems produktprogram, stärker kunderbjudandet och breddar kundbasen.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats in i OEM Motor AB.

 

Genomförda förvärv 2005-2020

2020  Zoedale Ltd England
2019  Pumpverksamheten i Finisterra AS  Norge
2019   Cabavo AB Sverige
2018   ATB Drivtech AB Sverige
2017  Rauheat OY Finland
2017 Candelux Sp.z o.o. Polen
2016  Sitek-Palvelu OY Finland
2016  RF Partner AB och Ranatec Instrument AB Sverige
2015  AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik  Sverige
2015  Scannotec OY Finland
2015  ATC Tape Converting AB Sverige
2014  Kübler Svenska AB Sverige
2014  Scanding A/S  Danmark
2014   ASE/Conta-Clip Polen
2014  Mytrade OY Finland
2014 Nexa Trading AB Sverige
2012  Datasensor UK Ltd England
2012  TemFlow Control AB Sverige
2012  Vanlid Transmission AB Sverige
2012  Akkupojat OY Finland
2011  Flexitron AB Sverige
2011  Svenska Batteripoolen AB Sverige
2011  Scapo AB Sverige
2011 Svenska Helag AB Sverige
2011 Echobeach Ltd England
2010 All Motion Technology AB Sverige
2009 Lasa Maskin AS Norge
2008 Elektro Elco AB Sverige
2008 OK Kaapeleit OY Finland
2007 Klitsø Processtechnic A/S
Danmark
2007 MPX Elektra ApS Danmark
2007 Crouzet AB Sverige
2006 EIG spol s r.o. Tjeckien
2005 Telfa AB Sverige