Senaste förvärv

Ingemar Liljenberg AB

I december 2023 förvärvades Ingemar Liljenberg AB. Ingemar Liljenberg säljer och marknadsför kundunika produkter såsom gjutna, stansade och bearbetade komponenter för verkstads- och elektronikindustrin. Bolaget tillhandahåller även ett fast produktsortiment av lås, skenor och beslag för trä- och stålinredningar. Bolaget har en årsomsättning om 62 MSEK. Huvudkontoret ligger i Vellinge.

Motiv till förvärv: Produkter och lösningar som kompletterar OEMs befintliga sortiment och stärker kunderbjudandet.

Typ av förvärv: Verksamheten bedrivs i eget bolag.

 

Unit-Pump A/S

I november 2023 förvärvades danska Unit-Pump A/S. Unit-Pump är en importör och distributör av pumpar och mekaniska tätningar. Bolaget har en årsomsättning på cirka 20 miljoner DKK (31 MSEK). Huvudkontoret ligger i Kvistgård i Danmark.

 

Motiv till förvärv: Förvärvet utökar OEMs erbjudande på den danska marknaden och blir ett bra tillskott till det sen tidigare etablerade pump-sortimentet.

Typ av förvärv: Verksamheten integreras in iOEM Automatic Klitsø A/S.

Lagermetall AB

I oktober 2023 förvärvades Lagermetall AB. Lagermetall säljer och marknadsför industriella glidlager och bronsämnen till mekaniska applikationer inom alla branscher. Bolaget har en årsomsättning om 104 MSEK. Huvudkontoret ligger i Örebro.

Motiv till förvärv: Förvärvet breddar OEMs befintliga produktsortiment, stärker kunderbjudandet och breddar kundbasen.
Typ av förvärv: Verksamheten bedrivs i eget bolag.

Demesne Electrical Sales Limited Ireland

I januari 2022 förvärvades Demesne Electrical. Demesne är Irlands ledande oberoende importör och distributör av produkter för elektrisk styrning, ställverk, energibesparing och installation.
Bolaget har en årsomsättning om cirka 20 miljoner Euro (205 MSEK) med ett rörelseresultat på cirka 2,5 miljoner Euro (26 MSEK). Huvudkontoret ligger i Dublin med filialkontor i Cork i södra Irland samt Dungannon i Nordirland. Företaget har ett starkt produkterbjudande baserat på ett långt samarbete med flertalet ledande europeiska tillverkare.

Motiv till förvärv: Förvärvet etablerar OEM på en ny geografisk marknad och stärker kunderbjudandet.
Typ av förvärv: Verksamheten bedrivs i eget bolag.

Handel med startboosters i Norwegian Export Import AS

I oktober 2021 förvärvades verksamheten i Norwegian Export Import AS i Norge som bedriver handel med startboosters. Omsättningen uppgår till 5 msek och verksamheten har integrerats i Svenska Batteripoolen AB.

Motiv till förvärv: Genom förvärvet breddar OEM sitt produktprogram och stärker kunderbjudandet inom batteriverksamheten.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats i Svenska Batteripoolen AB.

Zoedale Ltd

I januari 2020 förvärvades verksamheten i Zoedale Ltd, som omsätter 37 MSEK per år. Företaget representerar bland annat tillverkarna ASCO, Valpes, Omal, Bernard Controls och Peter Paul som tillverkar ventiler och ställdon för olika process- och industriella applikationer.

Motiv till förvärv: Förvärvet breddar produktsortimentet och stärker erbjudandet till kunder på den brittiska marknaden.
Typ av förvärv: Verksamheten bedrivs i eget bolag.

Pumpverksamheten i Finisterra ASFinisterra

I december 2019 förvärvades pumpverksamheten i Finisterra AS i Norge som har en årlig omsättning på 12 MSEK. Verksamheten representerar flera ledande tillverkare av pumpar för kemi och industribruk.

Motiv till förvärv: Genom förvärvet av pumpverksamheten i Finisterra AS breddar OEM sitt produktprogram och stärker kunderbjudandet på norska marknaden.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats in i OEM Automatic AS.

Cabavo AB

I september 2019 förvärvades verksamheten i Cabavo AB som bedriver handel med elmotorer, servoställdon och styrelektronik för industribruk och har en årlig omsättning på 8 MSEK.

Motiv till förvärv: Cabavos sortiment kompletterar oems produktprogram, stärker kunderbjudandet och breddar kundbasen.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats in i OEM Motor AB.

 

Genomförda förvärv 2005-2023

2023 Ingemar Liljenberg AB Sverige
2023 Unit-Pump A/S Danmark
2023 Lagermetall AB Sverige
2022  Demesne Electrical Sales Ltd Irland
2021 Handel med startboosters i Norwegian Export Import AS
Norge
2020  Zoedale Ltd England
2019  Pumpverksamheten i Finisterra AS  Norge
2019   Cabavo AB Sverige
2018   ATB Drivtech AB Sverige
2017  Rauheat OY Finland
2017 Candelux Sp.z o.o. Polen
2016  Sitek-Palvelu OY Finland
2016  RF Partner AB och Ranatec Instrument AB Sverige
2015  AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik  Sverige
2015  Scannotec OY Finland
2015  ATC Tape Converting AB Sverige
2014  Kübler Svenska AB Sverige
2014  Scanding A/S  Danmark
2014   ASE/Conta-Clip Polen
2014 MyTrade OY Finland
2014 Nexa Trading AB  Sverige
2012 Datasensor UK Ltd
England
2012  TemFlow Control AB Sverige
2012  Vanlid Transmission AB Sverige
2012  Akkupojat OY Finland
2011  Flexitron AB Sverige
2011  Svenska Batteripoolen AB Sverige
2011  Scapo AB Sverige
2011 Svenska Helag AB Sverige
2011 Echobeach Ltd England
2010 All Motion Technology AB Sverige
2009 Lasa Maskin AS Norge
2008 Elektro Elco AB Sverige
2008 OK Kaapeleit OY Finland
2007 Klitsø Processtechnic A/S
Danmark
2007 MPX Elektra ApS Danmark
2007 Crouzet AB Sverige
2006 EIG spol s r.o. Tjeckien
2005 Telfa AB Sverige