Visselblåsartjänst

Vårt företag strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer, som behöver korrigeras.

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter. Visselblåsartjänsten är viktig för att minska risker och för att främja hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Visselblåsarrapporter kan lämnas öppet eller anonymt.

Om visselblåsaren föredrar att vara anonym erbjuder vi en kanal för anonym rapportering, som hanteras av Qnister, en extern leverantör som säkerställer anonymiteten. Tjänsten erbjuder möjlighet till dialog mellan ansvarig för visselblåsartjänsten och en anonym visselblåsare.

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk: https://whistle.qnister.com/oem