Hållbarhets- och kvalitetsarbete

Hållbarhetsaktiviteter 

Koncernens bolag genomför årligen minst tre hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Under 2019 var en av dessa aktiviteter riktade mot anti-korruption. Aktiviteterna följs upp i styrelser och ledningsgrupper. 
Koncernen strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser och kan via OEMs visselblåsartjänst rapportera misstankar om oegentligheter. 

Miljövänliga lösningar prioriteras 

Miljö är en del av OEMs uppförandekod och aktiviteter som leder till ett ökat miljömässigt ansvarstagande prioriteras. Störst miljöpåverkan hos OEM har transporter, resor, användning av förpackningsmaterial och uppvärmning av lokaler. Dessa områden har varit i fokus sedan många år och OEM strävar efter att hitta miljömässigt bra lösningarna och stödjer utvecklingsinitiativ inom dessa områden.
En annan viktig del i miljöarbetet är att erbjuda kunderna komponenter som är klimatsmarta och av hög kvalitet. OEMs höga produktkompetens ger goda möjligheter att påverka kundens val av komponent utifrån ett miljöperspektiv.

Kvaliteten är avgörande för konkurrenskraften

Kvaliteten i alla delar av affärsprocessen är avgörande för OEMs konkurrenskraft. Bolagen arbetar därför sedan länge systematiskt med att utveckla kvalitet och effektivitet. Koncernens egna ledningssystem av aktiviteter, ”oqd” – OEM Quality Development bygger på Toyotas principer. Ledningssystemet systematiserar bland annat noggrann uppföljning av avvikelser, visualisering av utfall jämfört med mål och förbättringsinitiativ från medarbetarna. oqd anses vara ett av de ledande systemen i branschen och har fått stor uppmärksamhet. OEM Automatic i Sverige har utvecklat systemet som även används i olika omfattning inom övriga koncernen. 

Kvalitetscertifierade bolag

I Sverige är OEM Automatic, OEM Electronics, Svenska Batteripoolen, Internordic Bearings, Telfa, Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, Svenska Helag, Agolux, ATC Tape Converting och OEM Motor miljöcertifierade enligt iso 14001 och kvalitetscertifierade enligt iso 9001. 
I Polen är OEM Automatic kvalitetscertifierat enligt iso 9001.

CSR aktiviteter