Aktien (OEM B)

OEM-aktien noterades på OTC-listan vid Stockholmsbörsen i december 1983 och har sedan dess haft en god kursutveckling. Den som vid börsintroduktionen köpte 100 aktier i OEM för 12 500 kronor hade den 31 december 2021 ett innehav av 21 600 aktier till ett värde av 4 004 640 kronor. Under 2000 överfördes OEM-aktien till O-listan och 2006 blev aktien noterad på NASDAQ Nordic Small Cap. Från 2014 är aktien överflyttad till NASDAQ Nordic Mid Cap.