En av Europas ledande teknikhandelskoncerner

Elkomponenter

Produktområdet utgörs av produkter som levereras av OEM Automatic, OEM Automatic Klitsø, Svenska Batteripoolen, Akkupojat och Demesne Electrical.

Tryck- & Flödeskomponenter

Produktområdet utgörs av produkter som levereras av OEM Automatic, Telfa, Sitek-Palvelu och OEM Automatic Klitsø.

Motorer, Kullager & Bromsar

Produktområdet utgörs av produkter som levereras av OEM Motor, InternordicErnst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, OEM Automatic och OEM Automatic Klitsø.

Apparatkomponenter

Produktområdet utgörs av produkter som levereras av OEM Electronics, Svenska Helag, ATC Tape ConvertingAgolux och OEM Automatic.

Installationskomponenter

Produktområdet utgörs av produkter som levereras av Elektro Elco, Agolux, Rauheat och Nexa Trading.

Maskinkomponenter & Kabel

Produktområdet utgörs av produkter som levereras av OEM Automatic och OEM Automatic Klitsø.

 

 

 

Kalendarium

 

13 juli 2023
Delårsrapport - jan-juni

19 oktober 2023
Delårsrapport - jan-september

19 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023