Stark omsättning och fortsatt god lönsamhet

Tranås 20 oktober 2022

Efterfrågan var fortsatt god under tredje kvartalet och gav en omsättningsökning på 29 procent, vilket är en historiskt hög omsättningsökning för ett enskilt kvartal. Minskade leveransproblem från underleverantörer har påverkat omsättningen positivt. Förvärv påverkade nettoomsättningen med 7 procentenheter och valutan påverkade med 6 procentenheter vilket sammantaget ger en organisk tillväxt på 16 procent.

Även orderingången var förhållandevis stark och ökade med 12 procent men understeg omsättningen med 9 procent vilket beror på att kunderna inte lägger långa order i samma utsträckning som tidigare under året.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 18 procent under kvartalet och EBITA-marginalen uppgick till 15,6 procent (17,0) vilken påverkas positivt av omsättningsökningen och negativt av försämrad bruttomarginal.

Utveckling i regionerna

Kvartalet har präglats av fortsatt god efterfrågan, höga prisnivåer och positiva valutaeffekter vilket har gett goda tillväxttal i så gott som alla verksamheter.

Efterfrågan i Region Sverige var stark och genererade en organisk tillväxt på 15 procent. Starkast utveckling hade OEM Motor, ATC Tape Converting följt av Svenska Batteripoolen och OEM Electronics.

Region Finland, Baltikum och Kina hade en organisk tillväxt på 22 procent i kvartalet och är fortsatt den regionen som har starkast efterfrågan. OEM Automatic följt av Motor/Bearings och Akkupojat är de enheter som haft starkast utveckling.

Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa hade en god efterfrågan under tredje kvartalet och den organiska tillväxten uppgick till 10 procent. Starkast tillväxttal återfinns i verksamheterna i Norge, Tjeckien och Polen tillsammans med det nyförvärvade bolaget Demesne på Irland.

 

I början på en marknadsnedgång

Affärsläget har varit gynnsamt under årets första nio månader med god efterfrågan, ökade priser och en försvagad svensk krona vilket sammantaget gett tillväxttal som vi inte sett sedan innan millenniumskiftet. Marknadsläget håller dock på att förändras till följd av den allt högre inflationen och skenade energipriser. Vi kan se signalerna bland annat genom succesivt förbättrad leveranskapacitet hos underleverantörer och en orderstock som minskat i kvartalet, vilket är första gången sedan pandemiåret 2020.

Varje marknadsläge har sina utmaningar och OEMs roll är att utifrån rådande förutsättningar ge kunderna bästa service och arbeta för att ta nya marknadsdelar. Jag har stor tilltro till medarbetarnas förmåga att fortsätta stärka koncernens position på marknaden.

 

Jörgen Zahlin

VD och koncernchef, OEM International AB