Nya omsättnings- och resultatrekord

Tranås 13 juli 2022

Efterfrågan under andra kvartalet var fortsatt god, vilket tillsammans med förhållandevis bra leveransförmåga gav en omsättningsökning på 23 procent. Förvärv påverkade nettoomsättningen med 6 procent och valutan påverkade med 5 procent vilket sammantaget ger en organisk tillväxt på 12 procent.

Även orderingången har varit fortsatt stark och ökade med 23 procent. Orderingången översteg omsättningen med 9 procent för kvartalet vilket fortsatt beror på att kunderna lägger längre order utifrån ambitionen att säkra framtida leveranser.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 33 procent under kvartalet och EBITA-marginalen stärktes till 17,4 procent (16,2). Förklaringen till det starka resultatet är den ökade omsättningen och förbättrad bruttomarginal.

Utveckling i regionerna

Den starka efterfrågan har fortsatt och högre prisnivåer kombinerat med valutaeffekter har gett goda tillväxttal i merparten av verksamheterna.

Efterfrågan i Region Sverige var i linje med första kvartalet vilket genererade en organisk tillväxt på 11 procent. Starkast utveckling hade Svenska Batteripoolen, Rydahls och ATC Tape Converting följt av OEM Automatic och OEM Electronics.

Region Finland, Baltikum och Kina är fortsatt den regionen som haft starkast efterfrågan och den organiska tillväxten uppgick till 17 procent i kvartalet. De baltiska verksamheterna följt av OEM Electronics och OEM Automatic är de enheter som haft starkast utveckling.

Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa hade en svagare efterfrågan under andra kvartalet och den organiska tillväxten uppgick till 8 procent. Starkast tillväxttal återfinns i verksamheterna i Ungern, Tjeckien och det nyförvärvade bolaget Demesne på Irland.

 

Ökade marknadsandelar

Efterfrågan har varit stark under första halvåret, vilket tillsammans med ökade priser och en försvagad svensk krona gett tillväxttal som är historisk starka. Samtidigt kommer en rad orosmoln utifrån det geopolitiska läget som hög inflation, råvarubrister och obalansen i produktions- och varuflöden. I det korta perspektivet är orderstocken god och verksamheternas förmåga att leverera och serva kunderna är förhållandevis bra. På lite längre sikt är en avmattning att vänta. Men som jag tidigare sagt är OEMs roll på marknaden att utifrån rådande marknadsförutsättningar ge våra kunder bästa möjliga service och hela tiden arbeta för att ta nya marknadsdelar. Historien visar att detta fungerat väl i såväl hög- som lågkonjunktur och jag känner stor tilltro till organisationens förmåga att fortsätta utveckla koncernens marknadsposition.

 

Jörgen Zahlin

VD och koncernchef, OEM International AB