Stark orderingång men något lägre omsättning

Tranås 23 april 2024

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef
OEM International AB

Orderingången under årets första kvartal var den högsta någonsin i ett enskilt kvartal och ökade med 4 procent i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med avslutande två kvartal 2023 uppgår ökningen till 13 respektive 24 procent vilket visar på ett trendbrott, då det är första gången sedan Q2 2022 som orderingången överstiger omsättningen. Det är framför allt svenska verksamheter inriktade mot industri samt verksamheterna på Brittiska öarna och i östra Centraleuropa som står för ökningen. Orderstocken om 891 MSEK uppgår till 17 procent av rullande 12 omsättningen vilket ska jämföras med 13 procent före pandemin.

Omsättningen minskade däremot under första kvartalet med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men jämfört mot de avslutande två kvartalen 2023 är trenden motsatt med ökning på 3 respektive 11 procent. Valutan påverkade positivt med 0,5 procentenheter och förvärv med drygt 3 procentenheter vilket ger en negativ organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 11 procent till 205 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,4 procent (16,7). Minskningen beror i huvudsak på den lägre omsättningen och något lägre bruttomarginal.

 

Utveckling i regionerna

Det är större variation mellan verksamheterna än normalt där bolag exponerade mot bygg och konsument uppvisar lägre efterfrågan. Finland har ett generellt svagt kvartal beroende på strejker.

Region Sveriges omsättning var i nivå med föregående år. Förvärv påverkade med 5 procentenheter och valutan hade marginell påverkan vilket gav en negativ organisk tillväxt på 5 procent. Orderingången var god och översteg omsättningen med 5 procent. Svenska Batteripoolen tillsammans med koncernens största bolag OEM Automatic hade starkast tillväxt under kvartalet.

Region Finland, Baltikum och Kina hade en lägre efterfrågan i kvartalet och minskade omsättningen med 9 procent, vilket i huvudsak är organiskt. Akkupojat OY och OEM Automatic Kina hade starkast utveckling.

I region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa var omsättningen i nivå med föregående år. Valutaeffekter påverkar positivt med 1,5 procentenheter och förvärv med 2 procentenhet vilket gav en negativ organisk tillväxt på drygt 3 procent. Verksamheterna i Tjeckien, Danmark och Norge hade starkast tillväxttal.

Marknadssituation

Den högre efterfrågan jämfört med andra halvan av föregående år tillsammans med en stark orderingång ger en stark inledning på året. Osäkerheten i marknaden finns dock fortsatt. Arbetet med att ta marknadsandelar och effektivisera verksamheterna är huvudfokus samtidigt som det bör dyka upp nya intressanta affärsmöjligheter. Medarbetarnas kreativitet och nära samarbete med kunder och leverantörer är precis som tidigare nyckeln till fortsatt framgång.

Tranås i april 2024

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör och koncernchef

Kvartalsvis sammanfattning

Årlig sammanfattning