Fortsatt god nivå på efterfrågan

Tranås 13 juli 2023

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef
OEM International AB

Omsättningen ökade under andra kvartalet med 9 procent vilket visar på fortsatt god efterfrågan även om omsättningen är lägre än första kvartalet som var ett rekordkvartal. Valutan påverkade tillväxten positivt med 7 procentenheter vilket ger en organisk tillväxt på 2 procent.  

Orderingången var 6 procent lägre än omsättningen vilket beror på att längden på kundorder successivt normaliseras utifrån minskade leveransstörningar. Orderstocken ligger fortsatt på historiskt hög nivå och orderingången förväntas vara lägre än omsättningen ytterligare ett flertal kvartal.  

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 1 procent och EBITA-marginalen uppgick till 16,2 procent (17,4). EBITA-marginalen ligger på fortsatt hög nivå om än något lägre än motsvarande kvartalet föregående år, vilket beror på investering i resurser och aktiviteter samt lägre bruttomarginal.

Utveckling i regionerna

Generellt fortsatt god nivå på efterfrågan för merparterna av verksamheterna. Verksamheter med exponering mot bygg och konsumentledet har dock haft en lägre efterfrågan, exempelvis Rauheat, Nexa och Electro Elco.  


Region Sverige hade en omsättningstillväxt på 5 procent, vilket i huvudsak beror på valutaeffekter. Agolux, Telfa, Batteripoolen och koncernens största bolag OEM Automatic hade starkast utveckling under andra kvartalet.  

Region Finland, Baltikum och Kina ökade omsättningen med 6 procent och borträknat valutaeffekter är den organiska tillväxten negativ med 3 procent. Hide-a-lite, Akkupojat, OEM Electronics och OEM Automatic är de enheter som haft den starkaste utvecklingen.  

I region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa var efterfrågan fortsatt god och omsättningstillväxten uppgick till 21 procent där valutaeffekter påverkar positivt med 8 procentenheter vilket ger en organisk tillväxt på 13 procent. Verksamheterna i Norge, Slovakien, Polen och på Irland hade starkast utveckling.  

 

Marknadssituation

Tillväxten mattades av i andra kvartalet från en hög nivå och det är större variationer mellan verksamheternas tillväxttal. Marknadsläget är svårbedömt och det spås på många håll om en konjunkturavmattning med försämrad tillväxt. Men historien har lärt oss att ta tillvara de möjligheter som uppkommer oavsett konjunkturläge och hela tiden söka möjligheten att förbättra våra marknadspositioner. OEM tar fortsatt marknadsandelar och medarbetarna fortsätter att imponera med sin kreativitet och sitt engagemang.  

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef