Tillväxt och god lönsamhet samt tre genomförda förvärv

Tranås 19 februari 2024

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef

Jörgen Zahlin, VD & Koncernchef
OEM International AB

Omsättningen ökade under fjärde kvartalet med 2,5 procent vilket är i nivå med tredje kvartalet men betydligt lägre än under första halvåret. Konjunkturavmattningen har fortsatt påverkat efterfrågan och andra halvåret har negativ organisk tillväxt, vilket senast skedde 2013 för ett enskilt kvartal. Valutan påverkade tillväxten positivt med 2,5 procentenheter och förvärv med 2 procentenheter vilket ger en negativ organisk tillväxt på 2 procent.

Orderingången var i nivå med föregående år men var 7 procent lägre än omsättningen. Detta beror på mer normaliserade leveranstider, vilket i sin tur gör att den uppbyggnad av orderstock som skedde åren efter pandemins utbrott nu succesivt har normaliserats. Orderstocken är fortsatt på högre nivå än innan pandemin.

Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 4 procent och EBITA-marginalen uppgick till 14,0 procent (14,9). Minskningen beror på högre kostnadsmassa och något lägre bruttomarginal.

Sammantaget för helåret 2023 ökade omsättningen med 9 procent och EBITA med 6 procent vilket gav en EBITA-marginal på 15,8 procent (16,1), vilket fortsatt är en historiskt hög nivå. Detta är tionde året i rad som OEM ökar resultatet före skatt.

Utveckling i regionerna

Den lägre efterfrågan under hösten har generellt sett gett lägre tillväxttal. Variationen mellan olika branscher och olika geografier är större än tidigare.

Region Sverige ökade omsättningen med 3 procent där valutan påverkade positivt med 2 procentenheter och förvärv med 3 procentenheter vilket gav en negativ organisk tillväxt på 2 procentenheter. Batteripoolen tillsammans med koncernens största bolag OEM Automatic och Nexa Trading hade starkast utveckling under fjärde kvartalet.

Region Finland, Baltikum och Kina hade en tydligt lägre efterfrågan i kvartalet och minskade omsättningen med 6 procent, där valutan påverkar positivt med 4 procentenheter vilket gav en negativ organisk tillväxt på 10 procentenheter. Akkupojat och OEM Electronics hade tvåsiffriga tillväxttal men är också de enda finska verksamheterna med tillväxt.

I region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa ökade omsättningen med 9 procent där valutaeffekter påverkar positivt med 4 procentenheter och förvärv med 1 procentenhet vilket gav en organisk tillväxt på 4 procent. Merparten av verksamheterna hade tillväxt där OEM Automatic Ungern, Slovakien och Norge hade starkast utveckling.  

 

Marknadssituation

Den goda efterfrågan i inledningen av året mattades succesivt av som ett resultat av det osäkra omvärldsläget.

OEMs affärsmodell som i grunden handlar om att jaga marknadsandelar gynnas i många fall av ett svagare marknadsläge. Medarbetarnas engagemang och initiativförmåga gör att nya affärsmöjligheter löpande identifieras vilket leder till ökade marknadsdelar. 2023 blev ytterligare ett i raden av rekordår och jag ser fram emot 2024 och nya möjligheter.


Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef

Kvartalsvis sammanfattning

Årlig sammanfattning