Affärsmodell

Värde för kunderna

OEM ger kunder tillgång till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, bidrar i utvecklingsprojekt och möjliggör effektiva logistiklösningar. Därigenom skapar OEM både tekniska och ekonomiska värden för kunderna. OEMs medarbetare har hög kunskap om verksamheternas produktsortiment och applikationsområden där produkterna kan användas. Kunden får därför tillgång till erfarenhet och kompetens som kan stödja både i val av ingående komponenter och i utvecklingsprojekt. En stor del av OEMs omsättning kommer från specialanpassade produkter framtagna för unika kundapplikationer. En viktig del av kunderbjudandet är därför förädlingstjänster, exempelvis i form av att olika komponenter levereras sammansatta enligt kundernas specifikationer. OEM arbetar nära sina kunder och det är vanligt att OEM blir en leverantör dit kunderna samordnar en allt större del av sina inköp.

OEM Affärsmodell

Värde för leverantörerna 

Starka säljorganisationer, hög tillgänglighet och modern marknadsföring utgör grundfundamentet i OEMs verksamhet och är en viktig anledning till att företaget har förtroendet att representera de främsta tillverkarna på sina marknader. OEMs mål är att vara tillverkarnas bästa säljkanal och att göra dem till ledande aktörer inom sina respektive nischer. Genom OEM kan tillverkarna i många fall nå kunder som de har svårt att nå på egen hand. OEM agerar som tillverkarnas förlängda arm på respektive marknad och tar ett helhetsansvar för kundrelationen. OEM har en nära relation med tillverkarna som kännetecknas av lojalitet och långsiktighet och företaget undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. OEM bygger upp en stor kompetens kring tillverkarnas produkter och hur dessa kan användas i kundernas verksamhet. Det gör att OEM bidrar med sin kompetens också till leverantörerna kring hur produkterna kan utvecklas och anpassas för att möta olika kundbehov.

Logistik

Logistik som konkurrensfördel

En viktig del av det värde OEM genererar skapas genom OEMs logistikenheter. Företaget erbjuder mer än 60 000 produkter från fler än 400 leverantörer till sina 30 000 kunder, vilket gör logistiken komplex. OEM arbetar kontinuerligt med att effektivisera och skapa väl fungerande varuflöden. Samordning till större logistikcenter effektiviserar och automatiserar varuflödena vilket ger högre kostnadseffektivitet, kvalitet och servicegrad. OEM skräddarsyr också logistiken efter större kunders krav och behov, såväl avseende tid som förpackningsstorlekar och annat, vilket skapar tydliga fördelar för kunderna.

 

För våra tillverkare betyder detta att de:

 • Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader.
 • Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter.
 • Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand.
 • Får hjälp att kundanpassa produkter.
 • Får logistiklösningar som möter kundernas krav.
 • Får återkoppling för sin egen produktutveckling.

För våra kunder betyder detta att de:

 • Får tillgång till komponenter från över 400 tillverkare.
 • Erbjuds stor kunskap om komponenterna.
 • Får helhetslösningar med kompletterande komponenter.
 • Kan minska antalet leverantörer.
 • Får leveranser i rätt tid till rätt plats.
 • Säkrar hög kvalitet i produkten.