Arbeta hos oss

OEM-koncernen har en decentraliserad organisationsstruktur där varje verksamhet ansvarar för att rekrytera och utveckla sin egen personal. Lediga tjänster inom koncernens rörelsedrivande verksamheter utannonseras på respektive bolags hemsida.

Lediga tjänster OEM International AB