Kalendarium

 22 april, 2021
kl 14:00
Delårsrapport Q1, 2021

 22 april, 2021
kl 16:00
Årsstämma 2021

 13 juli, 2021
kl 11:00
Delårsrapport Q2, 2021

 20 oktober, 2021
kl 14:00
Delårsrapport Q3, 2021

 17 februari, 2022
kl 14:00
Bokslutskommuniké 2021