Kalendarium

13 juli, 2022
kl 11:00
Delårsrapport Q2 2022

20 oktober, 2022
kl 14:00
Delårsrapport Q3 2022

16 februari 2023
kl 14:00
Bokslutskommuniké 2022