Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 hölls i Tranås 22 april.