Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 hålls i Tranås den 22 april 2021.
För aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska detta vara bolaget tillhanda senast 4 mars 2021 på e-post [email protected]