Koncernledning

Jörgen Zahlin

Född 1964.
VD.
VD OEM International AB sedan: 
1 mars 2000.
VD och Koncernchef sedan: 
1 januari 2002.
Anställd i koncernen sedan: 1985.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE-Group AB.
Antal aktier: 238 992 OEM-B
Antal köpoptioner: 6 000

Johan Broman OEM International AB
Johan Broman

Född 1976.
Ekonomidirektör.
Anställd i koncernen sedan: 2006.
Antal aktier: 17 080 OEM-B (inkl. närstående)
Antal köpoptioner: 6 000

Andreas Andersson

Född 1977.
Business Director.
Anställd i koncernen sedan: 1997.
Antal aktier: 9 236 OEM-B.
Antal köpoptioner: 6 000

Jens Kjellsson OEM International AB
Jens Kjellsson

Född 1968.
VD OEM Automatic AB.
Anställd i koncernen sedan: 1990.
Antal aktier:  71 551 OEM-B (inkl. närstående)
Antal köpoptioner: 6 000

Urban Malm OEM International AB
Urban Malm

Född 1962.
VD OEM Electronics AB.
Anställd i koncernen sedan: 1983.
Antal aktier: 14 400 OEM-B (inkl. närstående)
Antal köpoptioner: 6 000

Carl Reuthammar

Född 1977.
VD Elektro Elco AB.
Anställd i koncernen sedan: 2018.
Antal aktier: 0
Antal köpoptioner: 6 000

Marko Salovaara

Född 1976.
VD OEM Finland Oy.
Anställd i koncernen sedan: 2002.
Antal aktier: 100 OEM-B
Antal köpoptioner: 6 000