Koncernledning

Jörgen Zahlin

Född 1964.
Ingenjör.
VD OEM International AB sedan: 
1 mars 2000.
VD och Koncernchef sedan: 
1 januari 2002.
Anställd i koncernen sedan: 1985.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE-Group AB.
Antal aktier: 39 832 OEM-B

Johan Broman OEM International AB
Johan Broman

Född 1976.
Ekonomidirektör.
Anställd i koncernen sedan: 2006.
Antal aktier: 1 350 OEM-B

Björn Pettersson OEM International AB
Björn Pettersson

Född 1969.
Marknadschef/ Affärsutveckling.
Anställd i koncernen sedan: 2017.
Antal aktier: 0

Andreas Andersson

Född 1977.
Business Director.
Anställd i koncernen sedan: 1997.
Ny i ledningsgruppen sedan: 2021-01-01.
Antal aktier: 1 151 OEM-B.

Jens Kjellsson OEM International AB
Jens Kjellsson

Född 1968.
VD OEM Automatic AB.
Anställd i koncernen sedan: 1990.
Antal aktier: 11 000 OEM-B

Urban Malm OEM International AB
Urban Malm

Född 1962.
VD OEM Electronics AB.
Anställd i koncernen sedan: 1983.
Antal aktier: 2 800 OEM-B

Carl Reuthammar

Född 1977.
VD Elektro Elco AB.
Anställd i koncernen sedan: 2018.
Ny i ledningsgruppen sedan: 2021-01-01.
Antal aktier: 0

Fredrik Falkenström OEM International AB
Fredrik Falkenström

Född 1969.
VD OEM Motor AB.
Anställd i koncernen sedan 1998.
Antal aktier: 0

Marko Salovaara

Född 1976.
VD OEM Finland Oy.
Anställd i koncernen sedan: 2002.
Ny i ledningsgruppen sedan: 2021-01-01.
Antal aktier: 0