Aktieägare

Aktieägarfördelning

OEMs största aktieägare per 2021-12-30 *

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Procentandel aktiekapital Procentandel röster
Orvaus AB 4 881 960 5 846 643 15,5% 27,7%
Siv Franzén 3 841 128 3 707 370 10,9% 21,3%
Agne Svenberg 3 600 000 65 700 5,3% 18,3%
AB Traction 1 908 000 419 646 3,4% 9,9%
 Lannebo fonder -  5 899 317 8,5%  3,0% 
Nordea Investment Funds - 5 875 895 8,5% 3,0%
SEB Investment Management - 4 535 023 6,5% 2,3%
Cliens Fonder
- 1 864 774 2,7% 0,9%
Handelsbanken Fonder - 1 657 917 2,4% 0,8%
Odin Small Cap - 1 450 000 2,1% 0,7%
Summa 10 ägare 14 231 088 31 322 285 65,7% 88,0%
Övriga - 23 769 013 34,3% 12,0%
TOTALT 14 231 088 55 091 298 100,0% 100,0%
Röster per aktie 10 1 - -

I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier 185 541 stycken B-aktier exkluderade.
Syftet är att nå en enkelhet för läsar en att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

Aktieägarstatistik

Storleksklass Procent av antal ägare Procent av aktiekapital
1-500 66,1 0,6
501-1 000 9,5 0,6
1 001-2 0000 7,7 1,0
2 001-5 000 7,6 2,1
5 001-10 000 4,0 2,4
10 001-20 000 2,1 2,5
20 001-50 000 1,4 3,6
50 001-100 000 0,5 3,3
100 001-5 000 000 0,9 84,0
Summa 100,0 100,0

Totalt antal aktieägare i OEM är 5 739 st.

* Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.