Aktieägare

Per 2020-12-30 *
Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Procentandel aktiekapital Procentandel röster
Orvaus AB 1 627 320 1 948 881 15,5% 27,7%
Siv Franzén 1 280 376 1 235 790 10,9% 21,3%
Agne Svenberg 1 200 000  23 400 5,3% 18,3%
AB Traction 636 000 250 000 3,8% 10,0%
Nordea Investment Funds - 2 122 748 9,2% 3,2%
Lannebo fonder - 2 012 495 8,7% 3,1%
SEB Investment Management - 1 474 789 6,4% 2,2%
Cliens Fonder
 - 630 681 2,7% 1,0%
Fjärde AP-fonden  - 541 826 2,3% 0,8%
Handelsbanken Fonder  - 479 738 2,1% 0,7%
Summa 10 ägare 4 743 696 10 720 348 66,9% 88,4%
Övriga - 7 643 418 33,1% 11,6%
TOTALT 4 743 696 18 363 766 100,0% 100,0%
Röster per aktie 10 1 - -

I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier 61 847 stycken B-aktier exkluderade.
Syftet är att nå en enkelhet för läsar en att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

Aktieägarstatistik

Storleksklass Procent av antal ägare Procent av aktiekapital
1-500 71,9 1,3
501-1 000 10,2 1,4
1 001-2 0000 7,3 1,9
2 001-5 000 5,4 3,1
5 001-10 000 2,0 2,6
10 001-20 000 1,1 2,9
20 001-50 000 0,8 4,5
50 001-100 000 0,3 4,4
100 001-5 000 000 0,8 77,9
Summa 100,0 100,0

Totalt antal aktieägare i OEM är 4 120 st.

* Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.