Aktieägare

Per 2019-12-28 *
Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Procentandel aktiekapital Procentandel röster
Orvaus AB 1 627 320 2 749 481 18,9% 28,8%
Siv Franzén 1 280 376 1 235 790 10,9% 21,3%
Agne Svenberg tillsammans med
Inger Svenbergs dödsbo
1 223 400 443 886 7,2% 19,2%
AB Traction 636 000 250 000 3,8% 10,0%
Lannebo fonder - 3 101 496 13,4% 4,7%
Nordea Investment Funds - 2 376 397 10,3% 3,6%
SEB Investment Management - 1 457 004 6,3% 2,2%
Cliens Fonder
 - 290 681 1,3% 0,4%
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY  - 286 402 1,2% 0,4%
Mats Guldbrand  - 282 500 1,2% 0,4%
Summa 10 ägare 4 767 096 12 473 637 74,6% 91,1%
Övriga - 5 866 729 25,4% 8,9%
TOTALT 4 767 096 18 340 366 100,0% 100,0%
Röster per aktie 10 1 - -

Aktieägarstatistik

Storleksklass Procent av antal ägare Procent av aktiekapital
1-500 70,5 1,3
501-1 000 10,8 1,4
1 001-2 0000 7,9 2,0
2 001-5 000 5,8 3,1
5 001-10 000 2,0 2,6
10 001-20 000 1,2 3,2
20 001-50 000 0,9 4,3
50 001-100 000 0,3 2,6
100 001-5 000 000 0,6 79,4
Summa 100,0 100,0

Totalt antal aktieägare i OEM är 3 917 st.

* Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.