Incitamentsprogram

OEMs utestående köpoptionsprogram innefattar totalt 408 000 optioner.

I det av årsstämman 2024 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 60 ledningspersoner och maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 102 000 optioner. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 13,40 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 135,10 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 6-17 maj 2024. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2027.

Köpoptionerna 2023 har överlåtits till ett pris av 12,77 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 122,00 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 8-19 maj 2023. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 2 mars till och med den 15 juni 2026.

Köpoptionerna 2022 har överlåtits till ett pris av 6,64 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 86,60 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 9-20 maj 2022. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2025.

 

 Optionsprogram Tilldelnings-tidpunkt   Förfallo-tidpunkt Lösenpris  Antal optioner 
 Optionsprogram 2024 17 maj 2024   15 juni 2027  135,10 102 000 
 Optionsprogram 2023 19 maj 2023   15 juni 2026 122,00    153 500
 Optionsprogram 2022  20 maj 2022  15 juni 2025 86,60   152 500
 Totalt        408 000