Utdelning

Utdelningspolicy

Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

Utdelning 2022

Aktieutdelning 2022 uppgick till 2,75 kronor per aktie vilket motsvarar 191 msek. Via ett automatiskt inlösenförfarande överfördes ytterligare 3,25 kronor per aktie, vilket motsvarar 226 msek utöver kontantutdelningen.

Utdelning 2021

Aktieutdelning 2021 uppgick till motsvarade 2,50 kronor per aktie (7,50 kronor före split) vilket motsvarar 174 msek. Via ett automatiskt inlösenförfarande överfördes ytterligare motsvarande 4,17 kronor per aktie (12,50 kronor före split), vilket motsvarar 290 msek utöver kontantutdelningen.