Utdelning

Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.  Utdelning har vid ett flertal tillfällen kombinerats med inlösen av aktier i syfte att anpassa kapitalstrukturen. OEM har sedan bolaget noterades på börsen 1983 lämnat en stigande eller oförändrad utdelning, undantaget 2009 då den sänktes och pandemiåret 2020 då ingen utdelning lämnades.

*Justerad utdelning avser tidigare års utdelningar beaktat effekt av split och inlösen.