Utdelning

Utdelningspolicy

Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

Utdelning 2021

Styrelsen i OEM föreslår att aktieutdelningen blir 2,75 kronor per aktie vilket motsvarar 191 msek. Styrelsen föreslår även att till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande ytterligare överföra motsvarande 3,25 kronor per aktie. Detta motsvarar en överföring uppgående till 226 msek och OEM kommer även efter föreslagen utdelning och inlösen ha en stark soliditet.