Utdelning

Styrelsen i oem föreslår att aktieutdelningen blir 7,50 kronor per aktie vilket motsvarar 174 msek. Styrelsen föreslår även att till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande ytterligare överföra motsvarande 12,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en överföring uppgående till 290 msek och oem kommer även efter föreslagen utdelning ha en stark soliditet.