Utdelning

OEMs styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 7,00 SEK per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på OEM:s verksamhet och resultat.

 “Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden,” säger Petter Stillström, styrelseordförande i OEM International AB.

Årsstämman den 22 april 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag.