OEM i korthet

OEM tillför värde till kunderna genom att erbjuda ett brett och djupt sortiment tillsammans med stor teknisk produktkompetens och applikationskunskap. Produkterna kommer från ledande tillverkare av produkter och system för industriella applikationer. OEM fungerar som leverantörernas förlängda arm på respektive marknad och med en stark marknads- och försäljningsorganisation är strävan att göra dem till en ledande aktör inom sin nisch. Detta gör OEM till den bästa distributionskanalen för leverantörerna på OEMs marknader och till en av Europas ledande teknikhandelskoncerner.

Erbjudande

OEM erbjuder mer än 60 000 produkter från fler än 400 leverantörer som med starka varumärken tillhör de ledande aktörerna inom sina respektive nischer. OEMs stora produktkunskap, långa erfarenhet och höga applikationskunskap ger möjlighet för kunder att få en stark partner i hela värdekedjan, från produktutveckling och design till inköp och produktion.

Marknad

OEM består av 34 rörelsedrivande verksamheter i 15 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Brittiska öarna och Kina. Sverige är hemmamarknad och där har OEM en marknadsledande ställning inom majoriteten av sina produktområden. Inom övriga regioner varierar företagets position från marknad till marknad. OEMs ambition är att vara en av de största aktörerna på alla de marknader företaget valt att bearbeta.

Kunder

OEMs kunder finns främst inom olika segment av den tillverkande industrin. Många är så kallade Original Equipment Manufacturers (OEM), vilket innebär att de tillverkar olika typer av maskiner och utrustning med hjälp av ingående komponenter från underleverantörer. Bland övriga kunder märks exempelvis installationsföretag samt grossister och återförsäljare till såväl proffs som konsumentmarknaden.

    Fakta (2023) 

  • 5,1 miljarder i omsättning
  • 34 rörelsedrivande enheter i 15 länder
  • 30 000 kunder
  • 400 leverantörer
  • 1054 anställda
2023 Förvärv av Ingemar Liljenberg AB
2023 Förvärv av Unit-Pump A/S
2023 Förvärv av Lagermetall
2022 Förvärv av Demesne Electrical Sales Limited Ireland
2021 Förvärv av Handel med startboosters i Norwegian Export Import AS
2020 Förvärv av Zoedale Ltd
2019 Förvärv av Cabavo AB och pumpverksamheten i Finisterra AS
2018 Förvärv av ATB Drivtech
2017 Förvärv av Rauheat
2016 Förvärv av Sitek-Palvelu
2015 Förvärv av Rydahls, ATC Tape Converting och Scannotec
2014 Förvärv av Nexa och Scanding
2012 Förvärv av Akkupojat. Nytt logistikcenter i Finland
2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Svenska Helag och Flexitron. Etablering i Ungern
2010 Nytt logistikcenter i Sverige. Avyttring av Cyncrona
2009 Etablering i Kina
2008 Förvärv av Elektro Elco. Etablering i Slovakien
2007 Förvärv av Klitsö
2006 Etablering i Tjeckien
2005 Förvärv av Telfa
2002 Omsättningen minskade med 30 %
2001 Telekomkris
2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD. Ernström hydraulik förvärvades
1998 Etablering i Polen
1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings
1991 OEM International bildas och blir moderbolag
1989 Etablering i Storbritannien
1986 Första förvärvet Industri AB Reflex
1983 Noteras på Stockholmsbörsen. Etablering i Danmark
1982 Etablering i Norge
1981 Etablering i Finland
1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg