OEM i korthet

OEM tillför värde till kunderna genom att erbjuda ett brett och djupt sortiment tillsammans med stor teknisk produktkompetens och applikationskunskap. Produkterna kommer från ledande tillverkare av produkter och system för industriella applikationer. OEM fungerar som leverantörernas förlängda arm på respektive marknad och med en stark marknads- och försäljningsorganisation är strävan att göra dem till en ledande aktör inom sin nisch. Detta gör OEM till den bästa distributionskanalen för leverantörerna på OEMs marknader och till en av Europas ledande teknikhandelskoncerner.

Erbjudande

OEM erbjuder mer än 60 000 produkter från fler än 400 leverantörer som med starka varumärken tillhör de ledande aktörerna inom sina respektive nischer. OEMs stora produktkunskap, långa erfarenhet och höga applikationskunskap ger möjlighet för kunder att få en stark partner i hela värdekedjan, från produktutveckling och design till inköp och produktion.

Marknad

OEM består av 33 rörelsedrivande verksamheter i 15 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Brittiska öarna och Kina. Sverige är hemmamarknad och där har OEM en marknadsledande ställning inom majoriteten av sina produktområden. Inom övriga regioner varierar företagets position från marknad till marknad. OEMs ambition är att vara en av de största aktörerna på alla de marknader företaget valt att bearbeta.

Kunder

OEMs kunder finns främst inom olika segment av den tillverkande industrin. Många är så kallade Original Equipment Manufacturers (OEM), vilket innebär att de tillverkar olika typer av maskiner och utrustning med hjälp av ingående komponenter från underleverantörer. Bland övriga kunder märks exempelvis installationsföretag samt grossister och återförsäljare till såväl proffs som konsumentmarknaden.

    Fakta (2022) 

  • 4,7 miljarder i omsättning
  • 33 rörelsedrivande enheter i 15 länder
  • 30 000 kunder
  • 400 leverantörer
  • 998 anställda
2022 Förvärv av Demesne Electrical Sales Limited Ireland
2021 Förvärv av Handel med startboosters i Norwegian Export Import AS
2020 Förvärv av Zoedale Ltd
2019 Förvärv av Cabavo AB och pumpverksamheten i Finisterra AS.
2018 Förvärv av ATB Drivtech.
2017 Förvärv av Rauheat.
2016 Förvärv av Sitek-Palvelu.
2015 Förvärv av Rydahls, ATC Tape Converting och Scannotec.
2014 Förvärv av Nexa och Scanding.
2012 Förvärv av Akkupojat. Nytt logistikcenter i Finland.
2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Svenska Helag och Flexitron. Etablering i Ungern.
2010 Nytt logistikcenter i Sverige. Avyttring av Cyncrona.
2009 Etablering i Kina.
2008 Förvärv av Elektro Elco. Etablering i Slovakien.
2007 Förvärv av Klitsö.
2006 Etablering i Tjeckien.
2005 Förvärv av Telfa.
2002 Omsättningen minskade med 30 %.
2001 Telekomkris.
2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD. Ernström hydraulik förvärvades..
1998 Etablering i Polen.
1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings.
1991 OEM International bildas och blir moderbolag.
1989 Etablering i Storbritannien.
1986 Första förvärvet Industri AB Reflex.
1983 Noteras på Stockholmsbörsen. Etablering i Danmark.
1982 Etablering i Norge.
1981 Etablering i Finland.
1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg.