Styrelse

Petter Stillström
Petter Stillstrom

Född 1972.
Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i AB Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i BE Group AB, Hifab Group AB och AB Traction inkl. koncernbolag.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0

Ulf Barkman
Ulf Barkman

Född: 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 42 000 OEM-B

Mattias Franzén
Mattias Franzén

Född 1968.
Styrelseledamot sedan 2019.
Civilingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i TR Equipment AB och i AB Tranås Rostfria.
Styrelseordförande i MAZE Holding i Tranås AB och Padel Tranås AB.
Styrelseledamot i OEM Automatic AB, TR Equipment AB, AB Tranås Rostfria AB och I&B Medical AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 5 366 OEM-B

Richard Pantzar
Richard Pantzar

Född 1983.
Styrelseledamot sedan 2019.
Masterexamen i Business Administration (MBA).
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Orvaus AB.
Styrelseledamot i Orvaus AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt grundare och styrelseledamot i Vinterfors Invest AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0

Jörgen Rosengren
Jörgen Rosengren

Född: 1967.
Styrelseledamot sedan 2017.
Civilingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Gränges.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 740 OEM-B

No Photo
Per Svenberg

Född 1969.
Styrelseledamot sedan 2021.
Master i Business Administration (MBA).
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Personality Gym AB. Styrelseledamot i ISP Innovative Sports Products AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 80 000 OEM-B.

Åsa Söderström Winberg
Åsa Söderström Winberg

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB, Vattenfall AB, Delete OY och FIBO AS. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 1 000 OEM-B