Styrelse

Petter Stillström
Petter Stillstrom

Född 1972.
Styrelseordförande från 2017
och styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i AB Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB. Styrelseledamot i BE Group AB, Softronic AB, Hifab Group AB och AB Traction inkl. koncernbolag.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0

Ulf Barkman
Ulf Barkman

Född: 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 42 000 OEM-B

Mattias Franzén
Mattias Franzén

Född 1968.
Styrelseledamot sedan 2019.
Civilingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i TR Equipment AB. Styrelseordförande i AB Tranås Rostfria. Styrelseledamot i TR Equipment AB, MAZE Holding i Tranås AB, I&B Medical AB och Opti Fresh AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 5 366 OEM-B

Richard Pantzar
Richard Pantzar

Född 1983.
Styrelseledamot sedan 2019.
Masterexamen i Business Administration (MBA).
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Orvaus AB. Styrelseledamot i Orvaus AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt ett flertal fastighetsbolag.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0

Jörgen Rosengren
Jörgen Rosengren

Född: 1967.
Styrelseledamot sedan 2017.
Civilingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Bufab AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 740 OEM-B

Agne Svenberg
Agne Svenberg

Född 1941.
Styrelseledamot 1974 - 2014 och därefter från 2019.
Ingenjör.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eges El & Automation AB och Personality Gym AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 1 223 400 OEM-A.

Åsa Söderström Winberg
Åsa Söderström Winberg

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015
Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scanmast AB. Styrelseledamot i Skanska AB, Vattenfall AB, Delete OY och FIBO AS. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörs­vetenskapsakademien.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.