Pressreleaser

oeminternational

OEM International AB förvärvar MPX Elektra ApS

tisdag, 4 september, 2007

OEM International förvärvar MPX Elektra ApS i Danmark med tillträde 2007-09-01. MPX Elektra ApS är ett handelsbolag som marknadsför ett brett sortiment av industribatterier till den danska marknaden och omsätter ca 14 MDkr.

oeminternational

Ny kapitalstruktur

måndag, 11 juni, 2007

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 24 APRIL 2007

tisdag, 24 april, 2007

oeminternational

Utökning av styrelse och ny styrelseordförande

måndag, 26 februari, 2007

oeminternational

OEMs styrelse föreslår aktiesplit och ca. 154 MSEK till aktieägarna genom inlösenförfarande

torsdag, 22 februari, 2007

För att underlätta handeln i aktien samt förändra bolagets kapitalstruktur föreslår OEM:s styrelse en aktiesplit 4:1 kombinerad med ett automatiskt inlösenförfarande. Genom detta förfarande kommer aktieägarna att erhålla tre nya aktier och en inlösenaktie, vilken kommer att lösas in mot 20 kronor. Förslaget innebär att cirka 154 miljoner kronor kommer att, utöver föreslagen kontantutdelning, delas ut till aktieägarna.

oeminternational

OEM förvärvar samtliga aktier i Crouzet AB

tisdag, 23 januari, 2007

OEM International AB har förvärvat 50 % av aktierna i Crouzet AB från Crouzet Automatismes SAS, och äger därmed samtliga aktier i Crouzet AB. Bolaget är verksamt inom automationskomponenter och har 17 anställda. 2006 omsatte verksamheten 51 MSEK, med ett resultat på ca 3,5 MSEK. 18 MSEK av faktureringen avsåg leveranser till OEM Automatic.

oeminternational

OEM visar resultatförbättring

onsdag, 25 oktober, 2006

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2006 ökade med 9 % till 33,5 MSEK (30,7) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 6 % till 369 MSEK (349) och order- ingången ökade med 8 % till 362 MSEK (335). Efter nio månader har resultatet ökat med 19 % till 106,9 MSEK (90,0) Omsättningen ökade med 4 % till 1 173 MSEK (1 129) under samma period.

oeminternational

Försäljning av JMS Systemhydraulik

torsdag, 19 oktober, 2006

OEM International har sålt samtliga aktier i JMS Systemhydraulik till Specma Hydraulic AB som ingår i Investment AB Latour. JMS Systemhydraulik som har 54 personer anställda och beräknas omsätta 150 MSEK med ett resultat på 15 MSEK under 2006.

oeminternational

OEM visar ökad vinst vid första halvåret

torsdag, 27 juli, 2006

OEM resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2006 ökade med 14 % till 34,8 MSEK (30,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 3 % till 412 MSEK (399) och orderingången uppgick till 395 MSEK (404). Resultatet för första halvåret uppgick till 73,4 MSEK (59,3), en ökning med 24 %. Omsättningen ökade med 3 % till 804 MSEK (780) under samma period.

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2006

tisdag, 25 april, 2006

oeminternational

OEM:s resultat fortsätter att öka.

tisdag, 25 april, 2006

Koncernens omsättning ökade med 3 % till 393 MSEK (381). Orderingången ökade med 24 % till 459 MSEK (369). Alla bolag har en orderingång som överstiger faktureringen. Resultat före skatt ökade med 34 % till 38,6 MSEK (28,8).

oeminternational

OEM International AB förvärvar handelsbolag i Tjeckien

onsdag, 12 april, 2006

OEM International AB förvärvar per den 12 april 2006 EIG spol.s.r.o. i Tjeckien. Bolaget är verksamt inom handel med automationskomponenter och omsätter ca 25 MSEK med ett resultat på ca 4,5 MSEK och har 12 anställda.