Pressreleaser

oeminternational

Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

torsdag, 1 mars, 2012

 

oeminternational

Rapporttillfällen och Årsstämma i OEM International AB 2012

torsdag, 29 december, 2011

 

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2012

onsdag, 28 december, 2011

 

oeminternational

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE ÅTERKÖP AV AKTIER

tisdag, 29 november, 2011

Styrelsen i OEM International AB (publ), org. nr 556184-6691, (”OEM”) har fattat beslut om att aktivera det bemyndigande om återköp av aktier som styrelsen erhöll i samband med årsstämman 2011. Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm AB och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv kan ske från den 29 november 2011 och fram till och med nästa årsstämma.

oeminternational

OEM International förvärvar Flexitron AB

onsdag, 16 november, 2011

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Flexitron AB i Täby. Bolaget marknadsför komponenter inom elektronik och automation och omsätter ca 26 MSEK på årsbasis.

oeminternational

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) BESLUTAR OM ÅTERKÖP AV AKTIER

torsdag, 3 november, 2011

Styrelsen i OEM International AB (publ), org. nr 556184-6691, (”OEM”) har fattat beslut om att aktivera det bemyndigande om återköp av aktier som styrelsen erhöll i samband med årsstämman 2011.

oeminternational

OEM International startar verksamhet i Ungern

onsdag, 12 oktober, 2011

OEM International etablerar verksamhet i Ungern under namnet OEM Automatic Kft. Bolaget kommer att verka inom handel med produkter för industriautomation och produktprogrammet bygger i huvudsak på leverantörer som OEM sedan tidigare samarbetar med på andra marknader.

oeminternational

OEM International förvärvar Svenska Batteripoolen

tisdag, 20 september, 2011

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Svenska Batteripoolen i Borlänge AB. Svenska Batteripoolen marknadsför batterier i Sverige och omsätter ca 17 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebär att OEM stärker positionen inom batterier på den svenska marknaden.

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 3 maj 2011

onsdag, 4 maj, 2011

 

oeminternational

OEM International förvärvar Scapro AB:s verksamhet inom komponentförsäljning.

onsdag, 27 april, 2011

oeminternational

OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

torsdag, 31 mars, 2011

oeminternational

Kallelse till Årsstämma

torsdag, 24 mars, 2011

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås