Pressreleaser

oeminternational

Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

torsdag, 14 mars, 2013

oeminternational

Förändring i OEM koncernens ledningsgrupp

fredag, 1 mars, 2013

Mikael Thörnkvist, idag VD för OEM Automatic AB, kommer från 1 april 2013 att tillträda en nyinrättad tjänst som Vice President / Business Development med placering på moderbolaget OEM International AB. Ny VD på OEM Automatic AB från 1 april 2013 blir Jens Kjellsson, idag ansvarig för OEMs verksamheter i Norge, Danmark, Storbritannien och centrala Östeuropa.

oeminternational

OEM International förvärvar bolag i Storbritannien

fredag, 30 november, 2012

OEM Internationals dotterbolag i Storbritannien, OEM Automatic Ltd, har idag tecknat avtal om förvärv av brittiska Datasensor Uk Ltd med tillträde                   1 december 2012. Bolaget omsätter ca 1,5 MGBP på årsbasis och marknadsför sensorer från italienska Datalogic i Storbritannien. Förvärvet innebär en förstärkning av sortimentet och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

oeminternational

OEM International förvärvar TemFlow Control AB

onsdag, 24 oktober, 2012

OEM International har 23 oktober 2012 tecknat avtal om förvärv av TemFlow Control AB i Stockholm. Bolaget marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. TemFlow Control AB omsätter ca 13 MSEK på årsbasis.

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2013

måndag, 22 oktober, 2012

oeminternational

OEM International förvärvar Vanlid Transmission AB med dotterbolag

måndag, 15 oktober, 2012

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Vanlid Transmission AB i Malmö och Hultsfred, med dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Bolagsgrupperingen marknadsför transmissions-produkter i Sverige och omsätter ca 30 MSEK på årsbasis.

oeminternational

OEM International förvärvar Akkupojat OY i Finland

måndag, 30 april, 2012

OEM International har idag förvärvat Akkupojat OY med verksamhet i Björneborg och Åbo i Finland. Akkupojat marknadsför batterier och omsätter ca 1,5 miljoner Euro på årsbasis. Förvärvet innebär att OEM stärker positionen inom framförallt startbatterier på den finska marknaden.

oeminternational

Årsstämma i OEM International AB 26 april 2012

fredag, 27 april, 2012

 

oeminternational

Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

torsdag, 1 mars, 2012

 

oeminternational

Rapporttillfällen och Årsstämma i OEM International AB 2012

torsdag, 29 december, 2011

 

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2012

onsdag, 28 december, 2011

 

oeminternational

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE ÅTERKÖP AV AKTIER

tisdag, 29 november, 2011

Styrelsen i OEM International AB (publ), org. nr 556184-6691, (”OEM”) har fattat beslut om att aktivera det bemyndigande om återköp av aktier som styrelsen erhöll i samband med årsstämman 2011. Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm AB och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv kan ske från den 29 november 2011 och fram till och med nästa årsstämma.