Pressreleaser

oeminternational

OEM:s resultat ökar med 33%

torsdag, 28 april, 2005

OEM resultat efter finansnetto ökade med 33 % till 28,8 MSEK (21,6). Omsättningen ökade med 7 % och orderingången minskade med 1 %. Avyttrade verksamheter påverkar omsättningen med 17 MSEK vilket gör att jämförbara enheter ökade omsättningen med 13 %. Omsättningen utanför Sverige ökade med 13 % och står nu för 36 % av koncernens omsättning. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 7,4 MSEK.

oeminternational

Elektronikbolagen i OEM koncernen går samman och bildar OEM Electronics.

torsdag, 31 mars, 2005

OEM Component AB, Egevo Elektronik AB samt Pronesto AB som under 2004 omsatte drygt 240 MSEK, går samman och bildar OEM Electronics AB. Målsättningen med sammanslagningen är att skapa ett starkare produkterbjudande som gör att våra kunder har möjlighet att köpa flera komponenter från samma företag, samtidigt som vi kommer att ha kvar expertkunskap inom olika affärsområden.

oeminternational

Samgående mellan JMS Systemhydraulik och Hydrac

onsdag, 23 februari, 2005

OEM Internationals två dotterbolag, JMS Systemhydraulik AB och Hydrac AB går samman till ett bolag under namnet JMS Systemhydraulik AB. De båda enheterna omsatte förra året 130 MSEK och hade 55 anställda vid årsskiftet. Målsättningen med samgåendet är att stärka kunderbjudandet samtidigt som man skapar ett effektivare bolag.

oeminternational

OEM redovisar kraftig resultatförbättring

tisdag, 22 februari, 2005

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. OEM redovisar ett resultat efter finansnetto som under fjärde kvartalet 2004 ökat med 400% till 19,2 MSEK (4,8). Orderingången ökade med 12 % till 372 MSEK (331) medan omsättningen ökade med 4 % till 354 MSEK (340). För helåret ökade resultatet med 55 % till 83 MSEK (53,4) medan omsättningen minskade med 1 % till 1 406 MSEK (1 428). Försäljningen utomlands ökar och står nu för mer än en tredjedel av omsättningen. Avyttrade verksamheter påverkar omsättningen med 75 MSEK vilket gör att jämförbara enheter ökade omsättningen med 4 %.

oeminternational

OEM International vidtar åtgärd för att stärka likviditet i aktien

tisdag, 30 november, 2004

OEM International har tecknat avtal med Handelsbanken Capital Markets om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och en minskad risk i handel med aktien för nuvarande och tillkommande aktieägare.

oeminternational

OEM International säljer Jubo Mechatronics

måndag, 1 november, 2004

oeminternational

OEMs vinst för Q3 ökade med 50%

tisdag, 26 oktober, 2004

oeminternational

OEM International avvecklar Jubo Mechatronics AB

torsdag, 30 september, 2004

oeminternational

Halvårsrapport januari-juni 2004: OEMs vinst ökar

måndag, 9 augusti, 2004

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN BOLAGSTÄMMA 29 APRIL 2004

fredag, 30 april, 2004

oeminternational

OEMs resultat ökade första kvartalet

torsdag, 29 april, 2004

oeminternational

OEM säljer About Communication

torsdag, 26 februari, 2004