Pressreleaser

oeminternational

OEM visar resultatförbättring

onsdag, 25 oktober, 2006

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2006 ökade med 9 % till 33,5 MSEK (30,7) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 6 % till 369 MSEK (349) och order- ingången ökade med 8 % till 362 MSEK (335). Efter nio månader har resultatet ökat med 19 % till 106,9 MSEK (90,0) Omsättningen ökade med 4 % till 1 173 MSEK (1 129) under samma period.

oeminternational

Försäljning av JMS Systemhydraulik

torsdag, 19 oktober, 2006

OEM International har sålt samtliga aktier i JMS Systemhydraulik till Specma Hydraulic AB som ingår i Investment AB Latour. JMS Systemhydraulik som har 54 personer anställda och beräknas omsätta 150 MSEK med ett resultat på 15 MSEK under 2006.

oeminternational

OEM visar ökad vinst vid första halvåret

torsdag, 27 juli, 2006

OEM resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2006 ökade med 14 % till 34,8 MSEK (30,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 3 % till 412 MSEK (399) och orderingången uppgick till 395 MSEK (404). Resultatet för första halvåret uppgick till 73,4 MSEK (59,3), en ökning med 24 %. Omsättningen ökade med 3 % till 804 MSEK (780) under samma period.

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2006

tisdag, 25 april, 2006

oeminternational

OEM:s resultat fortsätter att öka.

tisdag, 25 april, 2006

Koncernens omsättning ökade med 3 % till 393 MSEK (381). Orderingången ökade med 24 % till 459 MSEK (369). Alla bolag har en orderingång som överstiger faktureringen. Resultat före skatt ökade med 34 % till 38,6 MSEK (28,8).

oeminternational

OEM International AB förvärvar handelsbolag i Tjeckien

onsdag, 12 april, 2006

OEM International AB förvärvar per den 12 april 2006 EIG spol.s.r.o. i Tjeckien. Bolaget är verksamt inom handel med automationskomponenter och omsätter ca 25 MSEK med ett resultat på ca 4,5 MSEK och har 12 anställda.

oeminternational

OEM redovisar resultatförbättring

onsdag, 22 februari, 2006

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. OEM redovisar ett resultat efter finansnetto som under fjärde kvartalet 2005 ökat med 66 % till 33,6 MSEK (20,2). Orderingången ökade med 3 % till 383 MSEK (372) och omsättningen ökade med 12 % till 396 MSEK (354). För helåret ökade resultatet med 38 % till 124 MSEK (89,3). Omsättningen ökade med 8 % till 1 525 MSEK (1 406). Borträknat avyttrade enheter och förärvade enheter ökade omsättningen med 13 %.

oeminternational

Börsnoterade OEM sätter varumärken i fokus

onsdag, 21 december, 2005

Teknikhandelskoncernen OEM International satsar på varumärkeskoncept när den tidigare strukturen med bolagsgrupper ersätts. – Den nya strukturen ökar tydligheten i våra varumärken och kommer att bidra till högre effektivitet och förbättrad konkurrenskraft, säger Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International.

oeminternational

OEM redovisar resultatförbättring

onsdag, 26 oktober, 2005

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2005 ökade med 16 % till 30,7 MSEK (26,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 3 % till 349 MSEK (339) och orderingången ökade med 4 % till 335 MSEK (323). Efter nio månader har resultatet ökat med 30 % till 90,0 MSEK (69,5). Omsättningen ökade med 7 % till 1 129 MSEK (1 052) under samma period. Kostnader för avyttring och avveckling av verksamheter belastar resultatet med 14 MSEK.

oeminternational

OEM:s resultat ökar med 38%

fredag, 12 augusti, 2005

OEM resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2005 ökade med 43 % till 30,5 MSEK (21,4) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 11 % till 399 MSEK (359) och orderingången ökade med 7 % till 404 MSEK (379). Resultatet för första halvåret uppgick till 59,3 MSEK (43), en ökning med 38 %. Omsättningen ökade med 9 % till 780 MSEK (713) under samma period. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 8,2 MSEK.

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN BOLAGSTÄMMA 28 APRIL 2005

torsdag, 28 april, 2005

oeminternational

OEM:s resultat ökar med 33%

torsdag, 28 april, 2005

OEM resultat efter finansnetto ökade med 33 % till 28,8 MSEK (21,6). Omsättningen ökade med 7 % och orderingången minskade med 1 %. Avyttrade verksamheter påverkar omsättningen med 17 MSEK vilket gör att jämförbara enheter ökade omsättningen med 13 %. Omsättningen utanför Sverige ökade med 13 % och står nu för 36 % av koncernens omsättning. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 7,4 MSEK.