Pressreleaser

oeminternational

OEM redovisar resultatförbättring

onsdag, 22 februari, 2006

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. OEM redovisar ett resultat efter finansnetto som under fjärde kvartalet 2005 ökat med 66 % till 33,6 MSEK (20,2). Orderingången ökade med 3 % till 383 MSEK (372) och omsättningen ökade med 12 % till 396 MSEK (354). För helåret ökade resultatet med 38 % till 124 MSEK (89,3). Omsättningen ökade med 8 % till 1 525 MSEK (1 406). Borträknat avyttrade enheter och förärvade enheter ökade omsättningen med 13 %.

oeminternational

Börsnoterade OEM sätter varumärken i fokus

onsdag, 21 december, 2005

Teknikhandelskoncernen OEM International satsar på varumärkeskoncept när den tidigare strukturen med bolagsgrupper ersätts. – Den nya strukturen ökar tydligheten i våra varumärken och kommer att bidra till högre effektivitet och förbättrad konkurrenskraft, säger Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International.

oeminternational

OEM redovisar resultatförbättring

onsdag, 26 oktober, 2005

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2005 ökade med 16 % till 30,7 MSEK (26,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 3 % till 349 MSEK (339) och orderingången ökade med 4 % till 335 MSEK (323). Efter nio månader har resultatet ökat med 30 % till 90,0 MSEK (69,5). Omsättningen ökade med 7 % till 1 129 MSEK (1 052) under samma period. Kostnader för avyttring och avveckling av verksamheter belastar resultatet med 14 MSEK.

oeminternational

OEM:s resultat ökar med 38%

fredag, 12 augusti, 2005

OEM resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2005 ökade med 43 % till 30,5 MSEK (21,4) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 11 % till 399 MSEK (359) och orderingången ökade med 7 % till 404 MSEK (379). Resultatet för första halvåret uppgick till 59,3 MSEK (43), en ökning med 38 %. Omsättningen ökade med 9 % till 780 MSEK (713) under samma period. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 8,2 MSEK.

oeminternational

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN BOLAGSTÄMMA 28 APRIL 2005

torsdag, 28 april, 2005

oeminternational

OEM:s resultat ökar med 33%

torsdag, 28 april, 2005

OEM resultat efter finansnetto ökade med 33 % till 28,8 MSEK (21,6). Omsättningen ökade med 7 % och orderingången minskade med 1 %. Avyttrade verksamheter påverkar omsättningen med 17 MSEK vilket gör att jämförbara enheter ökade omsättningen med 13 %. Omsättningen utanför Sverige ökade med 13 % och står nu för 36 % av koncernens omsättning. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 7,4 MSEK.

oeminternational

Elektronikbolagen i OEM koncernen går samman och bildar OEM Electronics.

torsdag, 31 mars, 2005

OEM Component AB, Egevo Elektronik AB samt Pronesto AB som under 2004 omsatte drygt 240 MSEK, går samman och bildar OEM Electronics AB. Målsättningen med sammanslagningen är att skapa ett starkare produkterbjudande som gör att våra kunder har möjlighet att köpa flera komponenter från samma företag, samtidigt som vi kommer att ha kvar expertkunskap inom olika affärsområden.

oeminternational

Samgående mellan JMS Systemhydraulik och Hydrac

onsdag, 23 februari, 2005

OEM Internationals två dotterbolag, JMS Systemhydraulik AB och Hydrac AB går samman till ett bolag under namnet JMS Systemhydraulik AB. De båda enheterna omsatte förra året 130 MSEK och hade 55 anställda vid årsskiftet. Målsättningen med samgåendet är att stärka kunderbjudandet samtidigt som man skapar ett effektivare bolag.

oeminternational

OEM redovisar kraftig resultatförbättring

tisdag, 22 februari, 2005

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. OEM redovisar ett resultat efter finansnetto som under fjärde kvartalet 2004 ökat med 400% till 19,2 MSEK (4,8). Orderingången ökade med 12 % till 372 MSEK (331) medan omsättningen ökade med 4 % till 354 MSEK (340). För helåret ökade resultatet med 55 % till 83 MSEK (53,4) medan omsättningen minskade med 1 % till 1 406 MSEK (1 428). Försäljningen utomlands ökar och står nu för mer än en tredjedel av omsättningen. Avyttrade verksamheter påverkar omsättningen med 75 MSEK vilket gör att jämförbara enheter ökade omsättningen med 4 %.

oeminternational

OEM International vidtar åtgärd för att stärka likviditet i aktien

tisdag, 30 november, 2004

OEM International har tecknat avtal med Handelsbanken Capital Markets om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och en minskad risk i handel med aktien för nuvarande och tillkommande aktieägare.

oeminternational

OEM International säljer Jubo Mechatronics

måndag, 1 november, 2004

oeminternational

OEMs vinst för Q3 ökade med 50%

tisdag, 26 oktober, 2004