Pressreleaser

oeminternational

Utökad ledningsgrupp i OEM International AB

torsdag, 26 november, 2020

oeminternational

Rättelse: Omvandling av aktier

fredag, 6 november, 2020

OEM International AB publicerade den 30 oktober 2020 ett pressmeddelande rubricerat ”Omvandling av aktier”. Det har noterats att pressmeddelandet innehållit ett felaktigt angivande av antalet totala röster i bolaget per den 30 oktober 2020. En korrigerad lydelse med justerat antal röster återfinns nedan.

oeminternational

Omvandling av aktier

fredag, 30 oktober, 2020

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2021

måndag, 19 oktober, 2020

oeminternational

Årsstämma i OEM International AB (publ) 22 april 2020

onsdag, 22 april, 2020

oeminternational

OEM drar tillbaka utdelningsförslaget, tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet men ligger kvar med planerat datum för årsstämman

måndag, 6 april, 2020

oeminternational

Aktieägarna i OEM International AB (publ), org. nr 556184-6691, kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

måndag, 16 mars, 2020

Onsdagen den 22 april 2020 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås

oeminternational

OEM Internationals förslag om extra utskiftning av 10 kr/aktie dras tillbaka

måndag, 16 mars, 2020

Styrelsen för OEM International har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om ett automatiskt inlösenförfarande om 10 kr/aktie, totalt 232 Mkr. Utdelningsförslaget om 7 Kr/aktie ligger fast.

oeminternational

Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor i OEM International AB

fredag, 13 mars, 2020

oeminternational

OEM International förvärvar Zoedale Ltd i Storbritannien

fredag, 31 januari, 2020

OEM International har idag förvärvat Zoedale Ltd i Storbritannien, som omsätter 37 MSEK per år. Företaget representerar bland annat tillverkarna ASCO, Valpes, Omal, Bernard Controls och Peter Paul som tillverkar ventiler och ställdon för olika process- och industriella applikationer.

oeminternational

OEM International förvärvar pumpverksamheten i Finisterra AS

tisdag, 3 december, 2019

OEM International har tecknat avtal om förvärv av pumpverksamheten i Finisterra AS i Norge som har en årlig omsättning på 12 MSEK. Verksamheten representerar bl.a. Hermetic, Flux och Almatec som tillverkar pumpar för kemi och industribruk.

oeminternational

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2020

måndag, 21 oktober, 2019