Annual General Meeting 2019 (only available in Swedish)

Årsstämma 2019 kommer att hållas i Tranås den 24 april 2019.

För aktieägare som önskar begära att få ett ärende behandlat på årsstämman den 24 april 2019 ska skicka ärendet så det har inkommit till bolaget senast den 8 mars 2019. Ärendet skickas till e-post: [email protected] eller till bolagets postadress: OEM International AB, Årsstämma 2019, Box 1009, 573 28 Tranås.