onsdag, 22 oktober, 2014

OEM International ändrar finansiella mål

Styrelsen i OEM International har beslutat att ändra bolagets finansiella mål. Motivet är att marknadssituationen idag är annorlunda än när de tidigare målen sattes, samt att bolaget eftersträvar ett tydligare mål för resultatet.

Målet för omsättningstillväxt över en konjunkturcykel ändras från 15 procent per år till minst 10 procent per år. Efter att ha beaktat den underliggande tillväxten och inflationen på de marknader där OEM International är verksamma, har styrelsen gjort bedömningen att detta är ett mer relevant mål. Det tidigare målet sattes under 1990-talet då både underliggande tillväxten och inflation såg annorlunda ut.

Målet för årlig resultattillväxt på 15 procent över en konjunkturcykel ersätts av ett nytt finansiellt mål: EBITA-marginal på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Anledningen är att detta finansiella mål skapar en ökad tydlighet kring den lönsamhetsnivå företaget eftersträvar.

OEM Internationals nya finansiella mål är:

-      Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

-      EBITA-marginal på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

-      Avkastning på eget kapital på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.

-      Soliditet på minst 35 procent.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014 kl. 08:00.

Tranås den 22 oktober 2014

Styrelsen

Ladda ner Release