torsdag, 29 december, 2016

Rättelse: OEM International förvärvar Sitek-Palvelu Oy

Detta förvärv bedöms inte vara kurspåverkande vilket felaktigt framgick i tidigare pressmedelande OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Sitek-Palvelu Oy. Bolaget, med huvudkontor i Jyväskylä Finland, utvecklar och marknadsför produkter för industriell automation och processapplikationer. Bolaget har en årlig omsättning på ca 5 MEUR.

-      I mer än två decennier har Sitek byggt upp en unik marknadsposition och vi ser fram emot att vara med och vidarutveckla bolaget. Delar av produktsortimentet är detsamma som OEM marknadsför på andra marknader, vilket kommer ge synergieffekter. Förvärvet stärker samtidigt OEMs marknadsposition i Finland, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2016 kl. 12:00.

Tranås den 29 december 2016

OEM International AB (publ)

Ladda ner Rättelse: Pressmeddelande Sitek-Palvelu Oy