tisdag, 9 november, 1999

NY VD - OEM International AB

NY VD - OEM International AB Till ny VD i OEM International AB har från den 1 mars år 2000 utsetts Jörgen Zahlin, 35 år. Han ersätter Agne Svenberg, som fortsätter att verka i bolagets styrelse. Zahlin är sedan fyra år VD i OEM Automatic AB, det största av de rörelsedrivande bolagen i delkoncernen OEM Industrial Components AB. Zahlin anställdes i OEM Automatic AB som säljare 1985 och kom, innan han blev VD i företaget, att under fem år som affärsområdeschef snabbt utveckla OEM Automatics affärsområde Tryck & Flöde. Under Zahlins tid som VD för OEM Automatic AB har bolaget vuxit snabbt och väl motsvarat de högt ställda förväntningarna. Omsättningen har ökat till 250 MSEK och resultatet till 33 MSEK samtidigt som antalet anställda har vuxit till 113. "Det är med stor tillfredsställelse vi har kunnat rekrytera Jörgen, som är förhållandevis ung och väl förtrogen med bolagets affärsidé och kultur. Rekryteringen innebär att vi är väl rustade att fortsätta OEM:s kraftiga expansion i en tid av snabba omvärldsförändringar", säger Hans Franzén, styrelseordförande i OEM International AB i en kommentar. OEM INTERNATIONAL AB Tranås den 9 november 1999 Hans Franzén Styrelseordförande För ytterligare information kontakta: Hans Franzén, styrelseordförande 0140-36 06 86 Agne Svenberg, VD 0140-36 06 83 Jörgen Zahlin 0140-36 05 10 OEM International AB marknadsför komponenter och system inom industriell automation. Bolaget omsatte under de första 9 månaderna 1999 1.309 MSEK (1.031) med ett resultat före skatt om 109 MSEK (78). OEM Internationals B-aktie är noterad vid OTC-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00400/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf