fredag, 1 mars, 2013

Förändring i OEM koncernens ledningsgrupp

Mikael Thörnkvist, idag VD för OEM Automatic AB, kommer från 1 april 2013 att tillträda en nyinrättad tjänst som Vice President / Business Development med placering på moderbolaget OEM International AB. Ny VD på OEM Automatic AB från 1 april 2013 blir Jens Kjellsson, idag ansvarig för OEMs verksamheter i Norge, Danmark, Storbritannien och centrala Östeuropa.

-      Mikael Thörnkvist kommer att fokusera på koncernens framtida utveckling och vara en viktig förstärkning i arbetet med förvärv och organisk tillväxt.

Jens Kjellsson, med flerårig bakgrund som affärsansvarig på OEM i Sverige och utlandet, blir en stor tillgång för koncernens största bolag, OEM Automatic AB, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2013 kl 08.00.

Tranås den 1 mars 2013.

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release