fredag, 30 november, 2012

OEM International förvärvar bolag i Storbritannien

OEM Internationals dotterbolag i Storbritannien, OEM Automatic Ltd, har idag tecknat avtal om förvärv av brittiska Datasensor Uk Ltd med tillträde                   1 december 2012. Bolaget omsätter ca 1,5 MGBP på årsbasis och marknadsför sensorer från italienska Datalogic i Storbritannien. Förvärvet innebär en förstärkning av sortimentet och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

-      Genom förvärvet breddas produktportföljen med sensorer från marknadsledande Datalogic. Produkterna passar väl in i vårt sortiment och stärker vår position på marknaden för elkomponenter i Storbritannien, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Datasensor Uk Ltd kommer att integreras med OEM Automatic i Storbritannien under inledningen av 2013. Köpeskillingen uppgår till ca 1 MGBP samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2013. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2012 kl. 13.00.

Tranås den 30 november 2012

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release