onsdag, 24 oktober, 2012

OEM International förvärvar TemFlow Control AB

OEM International har 23 oktober 2012 tecknat avtal om förvärv av TemFlow Control AB i Stockholm. Bolaget marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. TemFlow Control AB omsätter ca 13 MSEK på årsbasis.

-      Vi ser goda möjligheter att utveckla bolaget och nyttja samordningen med

OEM Automatic i Sverige. TemFlow har ett konkurrenskraftigt sortiment och lång erfarenhet av att leverera noga utvalda produkter på den svenska marknaden, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2012 kl 08.30.

Tranås den 24 oktober 2012

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande Temflow