fredag, 30 april, 2010

OEM International avyttrar verksamhet till ElektronikGruppen

OEM International har tecknat avtal med ElektronikGruppen i syfte att avyttra hela verksamheten inom division Production Technology. Divisionen utgörs av bolagsgruppen Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning och servicetjänster för elektronikindustrin. Bolagsgruppens årsomsättning är ca 60 MSEK. Tillträdesdag planeras till 1 juni 2010. - Genom affären renodlar OEM verksamheten mot komponentförsäljning och kan fokusera på fortsatt lönsam tillväxt där vi har en stark marknadsposition, säger Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International. Förvärvet är en inkråmsaffär där ElektronikGruppen övertar lager, utrustning, kund- och leverantörsavtal samt immateriella värden. Flertalet av de anställda kommer att erbjudas anställning inom ElektronikGruppen. Köpeskillingen uppgår till ca 6 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens täckningsbidrag under de kommande två åren. Avyttringen bedöms ha marginell påverkan på OEMs resultat innevarande år. Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2010 kl.10.00. Tranås den 30 april 2010 OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0011.pdf