tisdag, 12 februari, 2019

Förändring i valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2019

Tidigare kommunicerad valberedning inför OEM Internationals årsstämma 2019 förändras genom att Mattias Franzén ersätter Hans Franzén som avled i mitten av januari.

Det innebär att valberedningen inför årsstämman består av följande ledamöter:

Petter Stillström, AB Traction, Richard Pantzar, Orvaus AB, Mattias Franzén, Fam. Hans Franzén och Agne Svenberg. Valberedningens ordförande är Petter Stillström.

Årsstämma i OEM International kommer att hållas onsdagen 24 april, 2019 i Tranås.  

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Petter Stillström tel. 070-747 56 61 alternativt e-post [email protected]

Tranås den 12 februari 2019

OEM INTERNATIONAL AB (publ)
Ladda ner Pressmeddelande förändring valberedningen 2019