måndag, 27 januari, 2014

OEM International förvärvar Nexa Trading AB

OEM International har idag förvärvat samtliga aktier i Nexa Trading AB. Nexa, med huvudkontor i Göteborg, marknadsför produkter främst i Norden för trådlös styrning av exempelvis belysning samt säkerhetsprodukter för hemmiljö. Företaget omsatte 2013 drygt 52 MSEK.

-     Genom förvärvet kommer vi in i två nya marknadssegment. Trådlösa styrningar har på många sätt kopplingar mot vår position inom belysning medan säkerhetsprodukter är ett nytt område för oss. Företaget har både ett starkt produktsortiment och ett väletablerat varumärke, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under tre år. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2014 kl 11.00.

Tranås den 27 januari 2014

OEM International AB (publ)

Ladda ner Förvärv Nexa