fredag, 18 januari, 2019

OEM Internationals medgrundare och styrelseledamot Hans Franzén har avlidit

Det är med stor sorg vi tvingas informera om att OEM Internationals medgrundare, storägare och styrelseledamot Hans Franzén har avlidit efter en tids sjukdom.

Hans grundade OEM International tillsammans med Agne Svenberg 1974 och har sedan dess verkat i allehanda roller i företaget. Hans aktiva bidrag till att göra OEM till det framgångsrika bolag det är idag kan inte överskattas. Vi kommer att sakna Hans och är tacksamma för att ha fått arbeta tillsammans med honom.

Våra tankar går till Hans familj.

Tranås den 18 januari 2019

Styrelsen för OEM International

För frågor vänligen kontakta styrelsens ordförande Petter Stillström, 070-747 56 61.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 13:30

Ladda ner Release