onsdag, 15 januari, 2014

OEM International förvärvar verksamhet inom Vision teknologi i Finland.

OEM Internationals dotterbolag i Finland har den 15 januari förvärvat huvuddelen av verksamheten i Mytrade OY som är inriktad på att marknadsföra Orlaco vision system. Verksamheten som omsätter ca 1 M€ kommer att integreras i OEM Automatic Finland och bli starten för ett nytt produktområde som kommer heta Machine Vision.

OEM Automatic i Sverige har sedan en längre tid ett motsvarande produktområde och bedömningen är att detta förvärv blir en bra plattform att bygga vidare på för den finska marknaden. Med kompletterande produkter förväntas produktområde Machine Vision i Finland ha en omsättningstakt på ca 2,5 M€ i slutet av 2014.

Förvärvet är ett inkråmsförvärv vilket innebär att endast rörelsen förvärvas.

Köpeskillingen uppgår till 0,5 M€. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2014 kl 16:30.

Tranås den 15 januari 2014

OEM International AB (publ)

Ladda ner Pressmeddelande 2014-01-15