fredag, 15 september, 2000

OEM International AB (publ.) fortsätter satsningen utanför Norden.

OEM International AB (publ.) fortsätter satsningen utanför Norden. OEM Industrial Components AB, en delkoncern inom OEM International AB, har förvärvat en kinesisk handelsrörelse inom kullager. Delkoncernen marknadsför komponenter som insatsvaror och för automatisering inom grupperna Automation, Elektronik, Mekanik och Europa och omsatte 1999 787 miljoner kr. Den förvärvade rörelsen har integrerats i ett nystartat bolag med namnet OEM China Developement B.V. med säte i Rotterdam. Bolaget kommer att ingå under grupp Europa och har som målsättning att distribuera automationsprodukter från Kina på den europeiska marknaden. Omsättningen år 1 beräknas bli 10 MSEK. Potential finns att öka företagets omsättning genom att sälja OEM China Developments produkter på övriga marknader genom OEM Internationals befintliga säljorganisation. Företagets huvudprodukter är närbesläktade med OEM Industrial Components befintliga sortiment. I Grupp Europa konceptet ingår att verka som förlängd exportarm åt asiatiska och amerikanska bolag i Europa. Det konceptet ligger linje med vår strategi att öka vår andel av affärer utanför Norden. Grupp Europa förväntas under år 2001 omsätta ca 100 miljoner kr. På de marknader där OEM Industrial Components är verksamma sker en kontinuerlig omstrukturering, vilket resulterar i färre aktörer. Delkoncernen har ambitionen att aktivt delta i denna process genom fortsatta förvärv. OEM Industrial Components har genom åren genomfört en mängd förvärv. Under de senaste månaderna har följande affärer genomförts: Företag Förvärvstidpunkt Omsättning Ingenjörsfirma Källving AB Augusti 15 MSEK OEM China Development Augusti 10 MSEK Indoma AB September 36 MSEK För ytterligare information kontakta: Jan Hultman, VD OEM Industrial Components AB på tel 0709-760 684. Jörgen Zahlin, VD OEM International AB på tel 0709-760 695 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/15/20000918BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/15/20000918BIT00960/bit0002.pdf

Ladda ner bit0001.doc
bit0002.pdf