tisdag, 20 september, 2011

OEM International förvärvar Svenska Batteripoolen

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Svenska Batteripoolen i Borlänge AB. Svenska Batteripoolen marknadsför batterier i Sverige och omsätter ca 17 MSEK på årsbasis. Förvärvet innebär att OEM stärker positionen inom batterier på den svenska marknaden.

-      Vi är nöjda över att ha förvärvat ett väl fungerande bolag som förbättrar vår marknadsposition och vårt kunderbjudande inom batterier. Det finns stor potential i att fortsätta utveckla bolaget och ytterligare stärka deras konkurrenskraft genom bland annat sortimentsbreddning, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2012 och 2013. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2011 kl 15.00.

Tranås den 20 september 2011OEM International AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International, tel. 075–242 40 22.OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 21 rörelsedrivande enheter i

13 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt

beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.

Ladda ner wkr0001.pdf