måndag, 30 april, 2012

OEM International förvärvar Akkupojat OY i Finland

OEM International har idag förvärvat Akkupojat OY med verksamhet i Björneborg och Åbo i Finland. Akkupojat marknadsför batterier och omsätter ca 1,5 miljoner Euro på årsbasis. Förvärvet innebär att OEM stärker positionen inom framförallt startbatterier på den finska marknaden.

- Vi är nöjda över att ha förvärvat ett väl fungerande bolag som förbättrar vår marknadsposition och vårt kunderbjudande inom batterier. Det finns stor potential i att fortsätta utveckla bolaget och ytterligare stärka deras konkurrenskraft genom bland annat breddning av sortimentet, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till 0,5 miljoner Euro samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2012 och 2013. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 kl 16.00.

Tranås den 30 april 2012

OEM International AB (publ)

Ladda ner Release