onsdag, 27 april, 2011

OEM International förvärvar Scapro AB:s verksamhet inom komponentförsäljning.

OEM Electronics AB, ett dotterbolag inom OEM International koncernen, har idag tecknat avtal i syfte att förvärva Scapro AB:s verksamhet inom komponentförsäljningen. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK och sortimentet består bland annat av tangentbordslösningar, kondensatorer samt ferriter. Förvärvet beräknas vara slutfört under maj med tillträdesdag den 1 juni 2011.

-      Förvärvet ger ett viktigt produktmässigt tillskott till OEM Electronics samtidigt som kompetens tillförs. Detta gör att bolaget kommer bredda sitt kunderbjudande och stärka konkurrenskraften, kommenterar Urban Malm, VD för OEM Electronics AB.

Förvärvet är en inkråmsaffär där OEM förvärvar lager, immateriella tillgångar såsom varumärken, kund och leverantörsavtal, etc.

Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2011. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011 kl 13:00

Tranås den 27 april 2011

OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0001.pdf