fredag, 18 mars, 2011

Valberedningens förslag till styrelse i    OEM International AB

 

Vid årsstämman 2011 i OEM International AB föreslår bolagets valberedning omval av styrelseledamöterna Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Petter Stillström, Lars-Åke Rydh och Agne Svenberg. Lars-Åke Rydh föreslås bli omvald som ordförande.

Förslaget stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 80 % av rösterna och cirka 45 % av antalet aktier.

Valberedningens ledamöter samt information om styrelseledamöterna framgår av OEM Internationals hemsida www.oem.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18:e mars 2011 kl 14:00.

Tranås den 18 mars 2011

Valberedningen

OEM Internationals årsstämma äger rum den 3 maj 2011 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22 i Tranås.

Ladda ner wkr0005.pdf