tisdag, 1 juni, 2010

Försäljningen av Cyncrona slutförd

OEM har idag, den 1 juni 2010, slutfört försäljningen av hela verksamheten inom division Production Technology till ElektronikGruppen i enlighet med det avtal som tecknades den 30 april 2010. Divisionen utgörs av bolagsgruppen Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning och servicetjänster för elektronikindustrin.

 

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2010 kl.09.00.

 

Tranås den 1 juni 2010

 

OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0005.pdf