onsdag, 9 mars, 2011

OEM International förvärvar Svenska Helag

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Svenska Helag AB. Svenska Helag i Borås producerar och marknadsför förbindnings-komponenter för elinstallation samt elektronik och omsatte 21 MSEK 2010. Förvärvet innebär att OEMs produktsortiment inom förbindningsteknik stärks och skapar utrymme för ökad tillväxt inom detta segment.

-      Svenska Helag är ett välskött bolag med produkter som kompletterar vårt befintliga sortiment inom OEM Electronics. Vi kommer successivt att fördjupa samverkan mellan Svenska Helag och OEM Electronics för att tillvarata synergieffekter och utveckla vårt kunderbjudande, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Köpeskillingen uppgår till ca 10 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2011 och 2012. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9:e mars 2011 kl 15.00.

Tranås den 9:e mars 2011

OEM International AB (publ)

Ladda ner wkr0001.pdf