fredag, 28 april, 2017

OEM International förvärvar Rauheat Oy

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Rauheat Oy. Bolaget, med huvudkontor i Raumo Finland, marknadsför VVS-produkter till byggindustrin. Bolagen har en årlig omsättning på ca 5 MEUR.

-      Sedan starten 2008 har Rauheat byggt upp en unikt stark marknadsposition och vi ser fram emot att vara en del av den framtida utvecklingen. Rauheat erbjuder energieffektiva VVS-produkter som är allmänt kända inom bygg- och anläggningsindustrin. Rauheat tillför koncernen ett helt nytt marknadssegment, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 15:15, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Tranås den 28 april 2017

OEM International AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International, tel. 075 242 40 22.

Ladda ner Pressmeddelande OEM International förvärvar Rauheat OY